Gebruiksvoorwaarden

 • Je bent minstens 12 jaar
 • Als je teksten en gegevens uploadt naar de site, ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en geef je Creatief Schrijven een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht die inhoud te publiceren zonder aanspraak te maken op een of andere vergoeding voor auteursrechten of andere
 • Je respecteert het auteursrecht:
  • Je publiceert enkel eigen, originele teksten
  • Je doet niet alsof een tekst van iemand anders van jou is (plagiaat)
  • Creatief Schrijven is niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van het auteursrecht
 • Je respecteert onze gedragscode:
  Creatief Schrijven heeft het recht om teksten of opmerkingen te verwijderen die:
  • godslasterlijk, vernederend, hatelijk, bedreigend of obsceen zijn;
  • andermans copyright of intellectuele eigendom misbruiken aansporen tot illegale activiteiten;
  • seksistisch of duidelijk kwetsend van aard zijn;
  • spam bevatten of bedoeld zijn om technische storingen teweeg te brengen op de pagina;
  • niet gerelateerd zijn aan het onderwerp; of lokale, federale of internationale wetten en/of reglementen schenden.
 • Creatief Schrijven heeft het recht om gebruikersaccounts te blokkeren, definitief te verwijderen en gebruikers verdere toegang tot het platform te verbieden zonder voorafgaande kennisgeving.

  Het platform is een soort 'uitstalraam' voor je schrijftalent:
  Creatief Schrijven geeft je de tools om jezelf en je teksten voor te stellen aan het grote publiek en aan de professionele literaire sector.
 • Je geeft Creatief Schrijven de toestemming om de teksten die je uploadt, zo goed mogelijk te promoten en verspreiden via de website en afgeleiden hiervan op smartphones, tablets, e-readers en eventuele toekomstige dragers en apparaten
 • Creatief Schrijven biedt daarbij geen enkele garantie op succes en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor al dan niet succesvolle contacten met de professionele literaire wereld
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juridische bescherming van je werk buiten het platform:
  • je kunt je werk deponeren bij een i-Depot;
  • je kunt je aansluiten bij een beheersvennootschap zoals Sabam of Scam;
  • je staat zelf in voor een eerlijk en correct contract met eventueel geïnteresseerde uitgevers, tijdschriften e.a.;
  • je kunt ook terecht bij Creatief Schrijven voor meer uitleg over deze materie. Mail naar anneleen@creatiefschrijven.be;
 • De rol van Creatief Schrijven is hierin echter steeds adviserend en ondersteunend. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. Creatief Schrijven bouwt een aantal technische middelen in om het kopiëren van je tekst te ontmoedigen, maar is evenwel niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van deze middelen en voor schendingen van het auteursrecht door derden.

Wedstrijden en schrijfkansen

 • Via het platform kun je deelnemen aan wedstrijden of schrijfopdrachten van externe organisaties.
 • Creatief Schrijven levert hier enkel de technische en administratieve middelen om de wedstrijd vlotter te laten verlopen en speelt hierbij slechts een mediërende rol
 • Creatief Schrijven is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen gebruikers van het platform en de organisatoren van deze wedstrijden
 • We verwijzen door naar het reglement dat de desbetreffende organisatie op de wedstrijdpagina of op andere locaties of via andere media verspreidt

Algemeen

 • Creatief Schrijven is niet verantwoordelijk voor eventuele technische mankementen, ook als die leiden tot verlies van gegevens of teksten
 • Creatief Schrijven behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. Je wordt geacht bij ieder gebruik van de website de Voorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben

Deze pagina is enkel toegankelijk op een groter scherm.

Home