Hart van tin (Florence en de feeks deel II)

Terug naar het overzicht

Ge kent haar nog wel : Florence van de Feeks

De feeks met haar gif venijn en chagrijn 

ik stel u al gerust Florence is ok

maar ze maakte onderweg nogal wa mee

die feeks was dus gevallen van nen berg

verdween onrustwekkend da was niet zo erg

awel en Florence floreerde dus terug 

en dan vlak in haar gezicht en achter hare rug

 

Had die feeks een handlanger zie

Maar da wist Florenceke dus nie

één die zich voordeed als vriendin

en Florence trapte daar met haar twee voeten in

ontblootte weer haar volle hart

toonde hare pijn en hare smart

alles vertelde ze over de feeks en het gif

het knaagdier en 't lood op haar middenrif

 

En de zogezegde vriendin luisterde vals

legde haar armen om Florence haren hals

vroeg nog eens waar juist de wonde zat

veinsde wat vriendschap en dan patat

een precisiebombardedement vlak op de wonde

en Florence lag plat in éne seconde

ik zeg het u dat was geen schoon vertoon

al dat bloed mijne God da was nie gewoon

 

En de feeksen dansten een polonaise met twee

lachten zich kapot in hun stamcafé

dronken zich zat met blondschuimend bier

lalden 'de schoonsten van 't land zitten hier'

en ik weet dat ge denkt is die Florence zo naïef ?

komaan is dat nu zo een seut alstublief ?

Maar die vriendin had dus een hart van tin

en dat ziet ge nie direct van in het begin

 

En ook al stond ze recht Florence was nog moe

en ge zag haar breuklijnen ook nog zo goe

maar 't is waar ze had moeten luisteren naar haar lijf

dat trilde gelijk zot in de buurt van da wijf

En haar zuster zei vlakaf en rechtuit

past op of ze rukken uw hart er nog uit

ze pikken uw hart achter uwe rug

en geven het u verrinneweerd terug

 

Feeksen bestaan en gij zijt zo puur

gij trekt die allemaal aan met uw vuur

dus zonder zever en voor uw eigen goe

zet uw hart op een waakvlam af en toe

dus voor hare spiksplinternieuwe start

belooft ze profijtig te zijn op haar hart

en de spiegel aan de wand fluistert gewoon 

Florence 't komt goe ge zijt door en door schoon.

 

 http://azertyfactor.be/tekst-lezen/9472/florence-en-de-feeks-een-modern-sprookske

 

Geschreven door DqM op 12/05/2019 - laatst aangepast op 12/05/2019

Deze pagina is enkel toegankelijk op een groter scherm.

Home