Maarten Goethals schreeuwt het graag van de daken. Dat leverde de fraaie debuutbundel 'Hees' op. Maar vandaag helaas ook het minder lyrische opiniestuk 'Een requiem voor de poëzie' (De Standaard, 21 maart 2016). Goethals is even pathetisch als de dichters die hij ten grave draagt. Poëzie kampt inderdaad met een imagoprobleem. Het maatschappelijk draagvlak is beperkt en de promotie stelt weinig voor. Maar wie beweert dat de dichtkunst in staat van ontbinding verkeert, weet niet waarover hij schijft. De muze is nog altijd even gul als vroeger: het internet zindert van de creativiteit.

Maarten Goethals zou zich beter in de luwte wijden aan een nieuwe bundel in plaats van zijn collega-dichters te schofferen. Ik kijk al uit naar het vervolg van 'Hees'. In versvorm, liefst. Laat de polemiek maar over aan professionals als Jeroen Brouwers.

Geschreven door Ingemar Spelmans op 21/03/2016 - laatst aangepast op 21/03/2016

  • column

Deze pagina is enkel toegankelijk op een groter scherm.

Home