Gij.

15 okt. 2014 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked

‘t Is of gij mij volgt.

Als een hoog krassend stemmeke in mijn hoofd

Geniepig subtiel maar o zo daar

Venijnig echt

                  lijk zeurende migraine

                               of ne gescheurde vingernagel

Ik vecht,

soms ben ik u bijna vergeten

                                              maar

‘Ik ben hier’

                   zegt ge dan

terwijl ge moeiteloos binnendringt in mijne geest

Als een hypnotiseur

 

‘Ja, hier ben ik.’

en

‘Ge waart mij toch nog ni vergeten?’

 

En dan zet ge uw vlijmscherpe tandjes in mijn brein

als een uitgehongerde piranha

                                              genadeloos

 

     
         Ik geef mij over.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

15 okt. 2014 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked