Zwijgt stil (lied)

DqM
4 nov. 2016 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked

Nu  ik oud ben en vergeten

omdat ik veel te veel vergeet

Nu  ik altijd in herhaling val

wil ik graag dat gij weet

Dat ik de muziek mis

De rock and roll en  ‘t bier

‘t Applaus en de wilde haren

De meiskes van plezier

Er zit nog heel veel muziek

Hier in mijne kop

‘k Zoek naar mijn gitaar

Maar alles is hier precies op.

(in mijne kop)

 

Refr.

Nu mijnen tijd is gekomen

Omda mijn lijf nie meer wil

Bespaart mij uw schoon woorden

Pakt mij vast en zwijgt stil.

 

Zie mij hier nu zitten

Uren van traagheid

een klein hoopke niks

Met een eeuwigheid aan tijd

Ons ma kon dat nooit uitstaan

Ze draait zich om in haar graf

Ze zou zeggen  : gij sen artiest

Werpt die traagheid van u af

Maar gij gij zijt nen engel

Met uwe lach en uw krullend haar

En als ge efkes tijd hebt

Zoekt ge dan mee naar mijn gitaar ?

 

Refr.

Nu mijnen tijd is gekomen

En denk da’k die van u verspil

Wil ik alleen nog mijn gitaar

en voor de rest alles stil

 

 

 

Muziek : Joost Sterckx

tKLEINBeschrijf, onbescheiden cabaret

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem verder op weg.

DqM
4 nov. 2016 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked