Tip van de week

6/11: 'Roestige Patronen (Jachttrilogie - 3)' van Sammy Raeymaekers

Daniel Billiet, auteur, dichter en docent creatief schrijven is geboren en getogen in Gent. Ex-sprinter maar nog altijd sprintend in de taal. Zijn favoriete weg? Onderweg. Al of niet het Blijde Poëtische Woord verkondigend.

Op zondag 10 november staat hij vanaf 14u in het Schrijflab op de Boekenbeurs. Samen met tien ex-cursisten brengt hij teksten uit het kunstboek 'Hellebosch, zoals alleen een eik kan kijken', dat verscheen o.w.v. het tienjarige jubileum van de Poetry Summer Academy in Vollezele. Een cursus voor gevorderde dichers die Daniel al tien jaar lang begeleidt. 

Daniel Billiet tipt deze week 'Roestige patronen (Jachttrilogie - 3)' van Sammy Raeymaekers

"Echt niet omdat dit jaarmoment allerlei jagers door onze bossen sluipen. Noch omdat een wolvin in onze contreien koudweg werd afgeslacht. Maar omdat ik meteen getroffen werd door de originaliteit van de gekozen invalshoek, de krachtige formulering en de eenheid van dit gedicht. Hoeveel adjectieven tref je in dit gedicht aan? Eén. 
Hoeveel grote abstractiva duiken hier op? Geen.
Beide criteria zijn al bijzonder veelzeggend.    

Zijn er krachtige originele beelden? Zeer zeker. Hét kenmerk van goede poëzie. Daarenboven gebruikt de dichter de woordenschat van de jacht voor iets heel anders, en aldus wordt het gedicht één grote gebalde metafoor voor de gegroeide afstand tussen twee geliefden (?): 'Je mond en loop hijgen / je laadt...'   Het begin is opvallender dan het einde en dat is jammer. Beter is altijd het omgekeerde. 

Kleine tip: stel je het gedicht nog 'smaller' voor, nog 'dunner', à la Jan Arends. Het gedicht als een spies, een dolk. Het wordt dan ook visueel een 'messteek'. Nee, ik pleit niet voor 'poëtische anorexia', maar in dit geval vraagt dit gedicht erom."