#Burgerprotest

Omschrijving

Wat roept burgerprotest bij je op? Maakt dit de verzetsstrijder in je wakker? Ben je zelf actief actievoerder? Of is dat burgerprotest alleen maar een druppel op een hete plaat? Dat was de insteek van deze wedstrijd. 

 

De redactie van het magazine DNG, een publicatie van het Vermeylenfonds, selecteerde een tekst van Manuel Declerck.  Die verschijnt in DNG dat verschijnt in een oplage van 2000 exemplaren. 

 

 

Reflecties

 

Ik start met die man in de spiegel.

Die moet kloven dichten,

Straten laten zwichten,

Kom op, het achterwerk lichten!

 

Ik start met die man in de spiegel.

Die moet vuren staken,

Torens laten kraken,

Kom op, van gezondheid blaken!

 

Ik vecht met die man in de spiegel.

Die nog introvert staart,

Kalend, buikje, bebaard,

Kortom, in dromenland gespaard.

 

Ik vecht met die man in de spiegel.

Die zich tot schermen richt,

Gebeld, gezien, bericht,

Kortom, door lethargie verlicht.

 

Ik start met die man in de spiegel.

Die moet kloven dichten,

Straten laten zwichten,

Kom op, het achterwerk lichten!

 

Manuel Declerck

 

 

Vermeylenfonds en Creatief Schrijven vzw slaan handen in elkaar

Het Vermeylenfonds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen zij diversiteit en pluralisme en willen zij burgers verbinden. Hun focus ligt daarbij op de sociale impact van taal.

 

Vier keer per jaar publiceren zij het magazine DNG.  En vanaf nu zal er vier keer per jaar hier een schrijfkans verschijnen, die leidt tot publicatie van één tekst in hun magazine. De focus ligt telkens op een ander thema. Houd de kansen op deze site dus goed in de gaten! 

 


De wedstrijd afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


De wedstrijd afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.