Gedichtenwedstrijd Stad Ronse "Breekbaar"

Omschrijving

De werkgroep Gedichtendag van Cultuurlink organiseert haar jaarlijkse Gedichtenwedstrijd. Het thema dit jaar is "Breekbaar". 
Je kan deelnemen in de volgende categorieën : 

-          12 tot en met 14 jaar
-          15 tot en met 17 jaar
-          18 tot en met 35 jaar
-          35 + 
In elke categorie wordt een winnaar gekozen en één van de winnende gedichten wordt dan het "Gedicht van de Stad Ronse 2021" .

Meer inlichtingen:

Openbare Bibliotheek

Sophie Delbar
De Biesestraat 4
9600 Ronse
055/232866
sophie.delbar@ronse.be

Regels

Artikel 1 De wedstrijd van het gedicht stad Ronse wordt jaarlijks georganiseerd door de werkgroep Gedichtendag van Cultuurlink, in samenwerking met de Dienst Cultuur en de Bibliotheek.  Het thema is “Breekbaar”.
Artikel 2 De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk en richt zich tot 4 categorieën:      
12 tot en met 14 jaar

15 tot en met 17 jaar

18 tot en met 35 jaar

35 + 

In iedere categorie wordt het winnend gedicht geselecteerd. Uit deze vier wordt uiteindelijk het gedicht van de stad Ronse 2021 gekozen. 

Artikel 3 De inzending bestaat uit maximum 2 gedichten die niet gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond zijn in andere wedstrijden. Ze worden opgesteld in het Nederlands met de vermelding van een pseudoniem.

Deelnemers die meerdere jaren een gedicht inzenden, gebruiken elk jaar een ander pseudoniem. De gedichten worden bezorgd in een enveloppe zonder vermelding van afzender. Deze bevat eveneens een gesloten enveloppe met daarin: pseudoniem, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Gedichten kunnen ook digitaal worden verstuurd. Zorg hierbij voor 2 bijlagen : 1 met het gedicht, ondertekend met uw pseudoniem en een andere met uw persoonlijke gegevens.

Inzendingen worden niet teruggestuurd. De gedichten worden gestuurd naar of afgegeven in de bibliotheek van Ronse t.a.v. Sophie Delbar, De Biesestraat 4, 9600 Ronse of digitaal naar sophie.delbar@ronse.be. De uiterste inleverdatum is vrijdag 11 december 2020.

Artikel 4 Marnixring Ronse Taalgrens geeft een prijs voor een gedicht geschreven door een inwoner van Ronse in de categorieën 18-35 of 35+ en niet behorend tot de laureaten maar kwalitatief beantwoordend aan de doelstellingen van de jury. Deze prijs wordt door de leden van de Marnixring Ronse Taalgrens gekozen.

Artikel 5 De winnende gedichten en de eervolle vermeldingen in de verschillende categorieën worden bekendgemaakt op Gedichtendag op donderdag 28 januari 2021. Voor de schrijver van het Gedicht van de stad Ronse is een geldprijs en een stoeptegel met een vers uit het gedicht voorzien. De laureaten van de verschillende categorieën krijgen een prijs in natura.

Artikel 6 Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De jury heeft het recht de prijs niet toe te kennen. De leden van de jury en hun gezinsleden zijn van deelname uitgesloten.
Artikel 7 De organisatie en het stadsbestuur hebben het recht de geselecteerde gedichten te laten voordragen, te publiceren, te verspreiden via sociale media en op openbare plaatsen tentoon te stellen in elke vorm die de organisatoren wenselijk achten (zoals affiches, spandoeken, projecties, auditieve weergave…). De auteur van het gedicht wordt vermeld en aan de inhoud zal uiteraard niet worden geraakt. De auteur kan in geen geval aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 8 Over de beslissingen van de jury is geen discussie mogelijk.

Artikel 9 Door deel te nemen aan deze poëziewedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

Artikel 10 De gegevens van de deelnemers worden enkel bijgehouden voor communicatie over de huidige en volgende edities van de gedichtenwedstrijd en zullen onder geen beding worden doorgegeven aan derden.
De deelnemers hebben steeds inzagerecht in de bijgehouden gegevens en kunnen ook vragen om deze te verwijderen.

Meer inlichtingen:

Openbare Bibliotheek

Sophie Delbar
De Biesestraat 4
9600 Ronse
055/232866
sophie.delbar@ronse.be

 

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Geldprijs + tegel met gedicht (voor de winnaar van het Gedicht van de Stad Ronse). Prijzen in natura voor de andere winnaars.

Georganiseerd door Werkgroep Gedichtendag van Cultuurlink Ronse


Genres