10e Editie Hilarion Thans Poëziewedstrijd

Omschrijving

Goed nieuws voor dichters en aspirantdichters en eigenlijk ook voor hen die van Nederlandstalige poëzie houden.  

Van 18 september t.e.m 20 november 2023 organiseert het gemeentebestuur van Lanaken, ism de Openbare Bibliotheek en het Cultureel Centrum, de 10e editie van de Hilarion Thans Poëziewedstrijd. 

Iedereen woonachtig in Vlaanderen kan deelnemen met max. 2 nederlandstalige gedichten. 

Gedichten kunnen geüpload worden vanaf september op de website van CC Lanaken www.lanaken.be/poeziewedstrijd.

Regels

1.     Het Gemeentebestuur van Lanaken, het Cultureel Centrum en de Bibliotheek organiseren een 9e editie van de Hilarion Thans Poëziewedstrijd.

2.     Iedereen, woonachtig in Vlaanderen, kan poëzie insturen.

3.     Er zijn drie categorieën die afzonderlijk beoordeeld worden :

CATEGORIE A : jongeren van 8 tot 12 jaar (iedereen geboren tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2015)

CATEGORIE B : jongeren van 12 tot 18 jaar (iedereen geboren tussen 1 juli 2005 en 1 juli 2011)

CATEGORIE C : volwassenen (iedereen geboren vóór 1 juli 2005)

4.    Het onderwerp is vrij te kiezen.  Wel moet het ingestuurde gedicht in het Nederlands opgesteld zijn. Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.

5.     Elke deelnemer mag maximaal twee gedichten inzenden.  Deze gedichten mogen nooit eerder deelgenomen hebben aan een wedstrijd, mogen nooit eerder als winnend gedicht gekozen zijn en mogen tevens nooit eerder gepubliceerd zijn. 

6.     Alle werken dragen de schuilnaam van de auteur (NIET de naam van de auteur). Een bijgevoegd document vermeldt de schuilnaam en bevat de persoonlijke gegevens van de inzender: naam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum.

7.     Gedichten kunnen geüpload worden op de website van CC Lanaken www.lanaken.be/poeziewedstrijd.  Bij het uploaden dient men de categorie aan te vinken waaraan men deelneemt. Alle documenten moeten afzonderlijk geüpload worden.

8.     Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun gedicht(en) per post op te sturen. In dat geval dienen alle documenten (verschillende gedichten met vermelding van de schuilnaam en het bijgevoegde document met schuilnaam en persoonlijke gegevens) te worden opgestuurd naar:

Vrijetijdsinfopunt Lanaken

Hilarion Thans Poëziewedstrijd

t.a.v. Ingrid Maenen

Aan de Engelse Hof 10 bus 4

3620 Lanaken  

 

9.     De auteur vermeldt op de enveloppe duidelijk in welke categorie hij/zij aan de wedstrijd wilt deelnemen.

10.   Elk gedicht moet apart geprint of getypt zijn op wit papier,  formaat A4.

11.   De inzendingen moeten ten laatste maandag 20 november 2023 aankomen.

12.   De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke jury.  Voor elke leeftijdscategorie wordt een aparte jury aangesteld.  Voor elke categorie zullen er 3 laureaten aangeduid worden.

13.   Voor categorie A zullen de winnaars van het eerste, tweede en derde gedicht beloond worden met een mooi boekenpakket.

14.   Voor categorie B bedraagt de eerste prijs € 60,00.  Het tweede gedicht wordt beloond met € 30,00.  Het derde gedicht wordt beloond met € 20,00. Alle in de vorm van boekenbonnen.

15.   Voor categorie C bedraagt de eerste prijs € 125,00.  Het tweede gedicht wordt beloond met € 75,00.  Het derde gedicht wordt beloond met € 50,00. Alle in de vorm van boekenbonnen.

16.   De bekroonde inzendingen worden in een speciale bundel, “Hilarion Thans Poëziewedstrijd 2023”, opgenomen.  De auteur geeft toestemming om zijn/haar gedicht te publiceren in voornoemde bundel.

17.   De prijsuitreiking zal plaatsvinden op dinsdag 30 januari 2024 in de Jan Rosierzaal in het Cultureel Centrum van Lanaken.  Alle deelnemers zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen.  Elke aanwezige deelnemer ontvangt gratis de bundel met de bekroonde gedichten.  Zij die niet aanwezig kunnen zijn, ontvangen - op verzoek - de bundel per post.

18.   Leden van de jury en de organisatie mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

19.   Over de uitslag, die bindend is, kan niet gecorrespondeerd worden.

20.   De organisator is niet verantwoordelijk voor verloren gegane inzendingen.  Inzendingen worden niet geretourneerd. Door deel te nemen aan deze poëziewedstrijd aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Voor elke deelnemerscategorie zijn er weer mooie prijzen voorzien. Meer info hierover kan je terugvinden in het wedstrijdreglement.

Georganiseerd door Gemeentebestuur Lanaken ism Bibliotheek Lanaken en Cultureel Centrum Lanaken


Genres