2023 het poëziejaar van Veurne

Omschrijving

In het verleden hebben verschillende dichters en schrijvers, onder de indruk van onze sfeervolle stad, Veurne beschreven en geprezen in hun teksten. Sinds 2018 zet ereburger en dichter Maud Vanhauwaert deze nobele taak verder. Haar 5-jarig ereburgerschap is dan ook het ideale moment voor een volledig jaar gewijd aan de poëzie.

Diverse literaire activiteiten worden doorheen het jaar georganiseerd rondom poëzie in een artistieke samenwerking met Maud Vanhauwaert, waaronder een poëziewedstrijd

Deelnemen via: https://www.veurne.be/nl/evenementen/poeziejaar-2023

Regels

Poëziewedstrijd: onderdeel van het culturele jaarthema poëzie 2023

In het kader van het culturele jaarthema poëzie wordt een eenmalige poëziewedstrijd ingericht Alle Veurnaars en mensen van buitenaf die geraakt zijn door Veurne worden opgeroepen om de pen in de hand te nemen en zich door onze stad te laten inspireren om zelf een gedicht schrijven. Tijdens het Poëziejaar worden in Veurne vier residentiedichters uitgenodigd, die komen vertellen over hun eigen werk en ook een nieuw gedicht voor Veurne zullen maken. Misschien weten zij u wel te inspireren! Hou de website www.veurne.be/nl/visit-veurne in het oog voor de agenda.

De poëziewedstrijd loopt van 26 januari tot en met 26 juli 2023.

Als overkoepeld thema geldt ‘laat Veurne je inspiratie zijn’

Enige vereisten zijn dat men:

-Inwoner van Veurne is of een sterk verband met Veurne kan aantonen.
-Deelneemt met een origineel gedicht. Meerdere unieke inzendingen van eenzelfde auteur zijn wel toegelaten.
-Volgende gegevens worden gevraagd aan de deelnemers om de inzending geldig te maken:

-Naam auteur
-Leeftijd
-Woonplaats
-Contactgegevens (email, telefoon)
-Het gedicht
-Beschrijving van motivatie of inspiratie en de link met Veurne
-Optioneel: Foto of inspiratiebeeld


Een opdeling wordt gemaakt tussen de volgende leeftijdscategorieën: Kinderen tot 12 jaar, jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Hierbij is er geen onderscheid tussen amateur of professioneel dichter. Per categorie worden 3 winnaars getrokken. De jurering gebeurt door een driekoppig panel, waaronder Maud Vanhauwaert, aangevuld met een professioneel dichter en meelezer uit Veurne. Bij een groot aantal inzendingen wordt een voorselectie gemaakt van 9 gedichten per leeftijdscategorie. De ingezonden gedichten of een eventuele voorselectie aan gedichten wordt eveneens online tentoongesteld op veurne.be.

Winnaars worden aangekondigd op 1 september 2023. De winnende gedichten worden vereeuwigd in een nog nader te bepalen publicatie én de winnende dichters worden uitgenodigd om deel te nemen aan het poëziefestival op 10 september 2023. Hou deze dag dus alvast vrij in je agenda.

 

Deelname via: https://www.veurne.be/nl/evenementen/poeziejaar-2023

Bij vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met visit@veurne.be(link sends email) of 058 335 531.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Opname in een nieuwe Veurnse gedichtenbundel

Georganiseerd door Stad Veurne


Genres