42ste Poëziewedstrijd Stad Harelbeke

Omschrijving

Heb je poëtisch talent? Laat je graag je gevoelens de vrije loop op papier? Zijn originele en scherpzinnige verzen jouw ding?

Dan is de Poëziewedstrijd van Harelbeke is voor jou. De stad Harelbeke schrijft voor de 42ste keer een poëziewedstrijd uit. 

VOOR WIE?
Voor iedereen die de gedichten voelt borrelen. Alle gedichten worden anoniem beoordeeld.

De poëziewedstrijd bestaat uit twee categorieën:

- Jongerencategorie: voor wie op 31 december 2020 nog geen 26 jaar is.
- Een wedstrijd zonder leeftijdsbeperking.
Er is een speciale aanmoedigingsprijs voor wie in 2020 geen 16 jaar is geworden.

HOE WERKT HET?
Elke deelnemer kan tot drie gedichten, in de Nederlandse taal geschreven, inzenden. Je kiest zelf het onderwerp of het thema waarover wordt geschreven. 

Je kan gedichten inzenden tot en met zondag 8 november 2020.

De prijsuitreiking gaat door tijdens de Dag van het Woord in Harelbeke op zaterdag 6 februari 2021 om 10 uur.

De gedichten van de laureaten worden gepubliceerd in een bundel.

De laureaten van de poëziewedstrijd krijgen een geldprijs die varieert van € 100 tot € 1000. Er is ook een aanmoedigingsprijs van € 75 euro voor de beste inzending van wie in 2020 geen 16 jaar wordt.

De jury zal enkel onuitgegeven en/of niet eerder bekroonde gedichten lauweren. De winnaar van de eerste prijs kan niet meer aan volgende edities binnen dezelfde categorie deelnemen.

Jury: Herman Leenders, Sylvie Marie en Philip Hoorne. 

Deelnemen kan via http://www.cchetspoor.be/nieuws/po-ziewedstrijd-stad-harelbeke 

Regels

Poëziewedstrijd Stad Harelbeke 2021

42ste EDITIE

REGLEMENT

De stad Harelbeke schrijft voor de 42ste keer een poëziewedstrijd uit. De prijsuitreiking gaat door tijdens de Dag van het Woord op zaterdag 6 februari 2021 om 10u.

De poëziewedstrijd bestaat uit twee categorieën:

·         een wedstrijd voor jonge dichters die op 31 december 2020 nog geen 26 jaar zijn geworden;
·         een wedstrijd voor dichters van 26 jaar en ouder op 1 januari 2020.

U kan op basis van uw leeftijd dus uitsluitend aan één van beide categorieën deelnemen.

PRIJZEN

Aan de laureaten van de poëziewedstrijd voor dichters jonger dan 26 jaar worden de volgende geldprijzen geschonken: €500 – €250 – €100 – €100 – €100.

Er wordt tevens een aanmoedigingsprijs van € 75 euro geschonken aan de inzending die de jury selecteert van dichters die op die op 31 december 2020 nog geen 16 jaar zijn geworden.

Aan de laureaten van de poëziewedstrijd voor dichters vanaf 26 jaar worden de volgende geldprijzen geschonken: €1.000 – €375 – €250 – €125.

De winnaar van de eerste prijs kan niet meer aan volgende edities binnen dezelfde categorie deelnemen.

De eerste prijs in de categorie – 26 jaar wordt als postuum eerbetoon aan de stichter en bezieler, de André Velghe prijs genoemd.

Naast de geldprijzen krijgen laureaten ook een getuigschrift en enkele boeken.

De prijzen worden niet uitgereikt indien de jury van oordeel is dat er geen inzendingen van voldoende kwaliteit zijn. In elke categorie kan er ook één eervolle vermelding zijn.

JURY

De jury voor de editie van 2020 bestaat uit Sylvie Marie, Herman Leenders en Philip Hoorne. De leden van het Harelbeekse beheersorgaan voor culturele infrastructuur en instellingen stellen één van hun leden aan als secretaris van de jury.

VOORWAARDEN

De jury zal enkel onuitgegeven en/of niet eerder bekroonde gedichten lauweren. Mocht u een werk inzenden dat al is uitgegeven en/of dat al is bekroond, dan zal de jury dat werk niet selecteren.

Elke deelnemer mag één tot drie gedichten inzenden. Hij of zij kiest zelf het onderwerp of het thema waarover hij of zij wil schrijven. Deze gedichten zijn geschreven in de Nederlandse taal.

De werken dragen een schuilnaam of kenspreuk (NIET de naam van de auteur). Een bijgevoegd document vermeldt de schuilnaam of kenspreuk en bevat de persoonlijke gegevens van de inzender: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (indien de kandidaat er één heeft) en geboortedatum. Wie de gedichten via de website inzendt, moet zijn of haar persoonlijke gegevens in het webformulier invullen en de gedichten uploaden, bij voorkeur in Word formaat.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury en de stad Harelbeke en geeft hij of zij toestemming om zijn of haar werk in de bundel met bekroonde werken te laten publiceren die bij elke editie wordt samengesteld.

De wedstrijd start op maandag 25 mei 2020.

De laatste dag om gedichten in te zenden is zondag 8 november 2020.

De gedichten dienen geüpload te worden op de website van CC Het Spoor: www.cchetspoor.be

Bij het uploaden dient men de categorie aan te vinken waaraan men deelneemt: ‘poëziewedstrijd -26 jaar’ of ‘poëziewedstrijd +26 jaar’. Alle documenten moeten afzonderlijk worden geüpload.

Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun gedichten per post op te sturen.
In dat geval dienen alle documenten (verschillende gedichten + bijgevoegd document met de schuilnaam/kenspreuk en persoonlijke gegevens) te worden opgestuurd naar:

CC het SPOOR
Eilandstraat 6
8530 Harelbeke

Op de omslag te vermelden: ‘poëziewedstrijd -26 jaar’ of ‘poëziewedstrijd +26 jaar’.

De werken worden niet teruggestuurd.

PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking vindt plaats in CC het SPOOR te Harelbeke, tijdens de 42e Dag van het Woord op zaterdag 6 februari 2021 om 10.00 u.

Een bundel met de bekroonde en geselecteerde werken wordt tijdens de Dag van het Woord gratis aan de aanwezigen aangeboden. Nadien zijn die bundels te koop.

CONTACT

Wie vragen over de wedstrijd heeft, neemt contact op met de medewerkers van CC het SPOOR door te mailen naar onthaal@cchetspoor.be of door te bellen op het nummer 056 73 34 20.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Tot 1.000 €

Georganiseerd door Stad Harelbeke


Genres