‘900’

Omschrijving

De schrijfwedstrijd ‘900’ heeft als thema een Engelse bomenwijsheid:

‘It takes an oak tree 300 years to grow, 300 years to mature, and another 300 years to die.’

Enkel in de laatste fase van zijn leven zorgt de eik voor de meeste biodiversiteit voor zijn onmiddellijke omgeving. 

Als je erbij stilstaat hoe langzaam een eik eigenlijk groeit en becijfert hoeveel mensen en generaties er zorgzaam mee moeten opgaan, wat doet dat dan hier en nu met je? Geraak je verstijfd van angst? Of krijg je meer ontzag voor de boom of misschien voor de mensen die ervoor zorgen? Hoe kan jij je hier en nu positief opstellen opdat in de heel verre toekomst iemand naar de boom kijkt waar jij je mee voor hebt ingezet?

Maak je liefde voor bomen kenbaar in maximaal 250 tekens. Opgelet, het gaat om tekens, dat is inclusief leestekens, spaties en regeleinden. De uitdaging voor jou zal eruit bestaan om het kort en krachtig te houden.

Stuur jouw tekst naar 900@FromBrusselsTo.Tokyo

Voor inspiratie kan je terecht op onze Twitteraccount @Schrfwdstrd

Regels

- De schrijfwedstrijd ‘900’ is een initiatief van Noblesse Oblige, een vereniging die zich sinds 2013 inzet voor (bio)diversiteit.

- Het thema van de wedstrijd is een Engelse bomenwijsheid: ‘It takes an oak tree 300 years to grow, 300 years to mature, and another 300 years to die’.
Het thema mag breed worden ingevuld, maar ze mag geen politieke geladenheid hebben.

- Elke deelnemer mag maximaal 5 teksten inzenden.

- De tekst is niet eerder bekroond, is in het Nederlands geschreven en telt maximaal 250 tekens, dit is inclusief de leestekens, spaties en regeleinden.
Plagiaat sluit de deelnemer uit. Noblesse Oblige draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de inzender.

- Deadline: 30 juni 2021. Stuur jouw tekst naar 900@FromBrusselsTo.Tokyo met jouw naam (of pseudoniem).

- De jury bestaat uit personen die zich verbonden voelen met bomen. De beslissing van de jury is zonder verhaal. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

- Alle deelnemers worden eind juli 2021 per e-mail op de hoogte gebracht van de winnende inzending. De winnaar ontvangt € 100.

- Elke deelnemer geeft Noblesse Oblige de toestemming tot publicatie van de teksten in tijdschriften met artistieke strekking, handboeken, op de website en sociale media van Noblesse Oblige en tot voordracht tijdens culturele evenementen.

- Elke deelnemer verklaart zich door zijn inzending akkoord met het wedstrijdreglement.
De organisatoren hebben het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de deelnemerslijst. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Deelnemers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Eerste prijs: € 100

Georganiseerd door Noblesse Oblige