Bij mijn venster

Omschrijving

Keek je dezer dagen ook vaker uit het venster dan voorheen? 

Het huis van Herman Teirlinck heeft een eenvoudig verzoek voor iedereen die de pen ter hand wil nemen:

Schrijf neer wat je ziet en denkt terwijl je bij je raam staat en naar de wereld kijkt in deze onwezenlijke tijd. 

Richt een brief, een verhaal, een gedicht of beschrijving van max. 900 woorden aan Herman Teirlinck, die vanuit zijn venster in zijn huis op de Uwenberg te Beersel naar de wereld keek en daarover een gedenkwaardige tekst schreef. Laat hem weten wat jij ziet, denkt, of wat er sindsdien veranderd is.

Grijp het aan als een vingeroefening, een warme uitnodiging om een bijdrage te leveren aan het vatten van een uitzonderlijk tijdsbeeld. Zo ontstaat een groeiende verzameling teksten om nu en later terug te lezen. En te begrijpen hoe het het leven was in dit uitzonderlijke jaar 2020.
 
Tot 10 september kun je je tekst, vergezeld van een foto vanuit je venster, sturen naar bijmijnvenster@hthuis.be.
Alle bijdragen worden gepubliceerd op www.huisvanhermanteirlinck.be.

 

Voordracht in het huis van Herman Teirlinck

Teirlincks huis, met zicht op de Zennevallei ten Zuiden van Brussel, is vandaag een inspirerende ontmoetingsplek voor schrijvers, artiesten, lezers. Een warme, gastvrije plek voor artistieke uitwisseling in een informele sfeer. Bij de heropening, na de coronacrisis èn na de restauratie, zal bij Teirlincks venster, in de intimiteit van zijn salon, een selectie uit de teksten worden voorgelezen door enkele vooraanstaande acteurs. Later volgt wellicht een publicatie. Zo lever je meteen een unieke, creatieve bijdrage aan de groeiende gemeenschap rond het huis van Herman Teirlinck.
 

Regels

Stuur een brief, een verhaal, een gedicht of beschrijving van max. 900 woorden in. 

 

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Publicatie op website, voordracht

Georganiseerd door het huis van Herman Teirlinck