Brussel zoekt stadsdichter

Omschrijving

Ben jij dichter, slammer, rapper en woon je in Brussel? Maak je deel uit van een dicht-slam-rap-collectief in Brussel? Wil jij de stem zijn van deze meertalige, superdiverse regio?

Doe mee, vertel jouw verhaal en deel jouw visie in de open call “Public Poet Brussels”!

Jouw poëzie kent geen grenzen, jouw woorden geven kracht en ondersteuning aan alle Brusselaars. Vertegenwoordig het Brussels Gewest, sla bruggen tussen gemeenschappen, talen, culturen, en inspireer anderen. Creëer in volledige artistieke vrijheid en deel jouw mening als “public poet Brussels”!

Grijp deze kans en word de allereerste “public poet Brussels”! Aanmelden kan tot 23 november 2023. 

Meer informatie: https://brussels2030.be/nl/update-29-word-jij-public-poet-brussels-de-brusselse-stadsdichter/ 

Charter Public Poet Brussels NL

Regels

Kandidaten krijgen tot 23/11/2023, 12:00 de tijd om hun inzending voor te bereiden
en in te sturen op het mailadres publicpoetbrussels@brussels2030.be.

Elke dichter die of collectief dat voldoet aan de volgende criteria kan meedingen naar
een nominatie:

- in het Gewest wonen,
- een band hebben met het Gewest,
- aantonen dat hij, zij, ze verdienste heeft in een van de poëtische
expressievormen,
- schrijven/performen/communiceren minimaal in één van de drie talen van dit
charter en een duidelijke aanpak voorstellen met betrekking tot meertaligheid en/of
vertalingen van de gedichten.

In te dienen dossier

De KPPB dient een project in met daarin:

Een werkwijze wat betreft
- hoe de PPB zich zal richten tot de Brusselse bevolking,
- hoe poëzie zal bijdragen aan de Brusselse superdiversiteit,
- een budgettair kader van het voorgestelde plan,
- hoe de meertalige realiteit in de Brusselse context wordt verwerkt in het ambt,
- hoe samenwerkingen tussen taalgemeenschappen worden gestimuleerd.

Enkele hulpmiddelen:
http://brussels-diversity.jetpack.ai/
https://brusselsacademy.be/nl/document/
https://www.brupartners.brussels/nl
https://journals.openedition.org/brussels/
https://sociaal.brussels
https://be.brussels

Drie gedichten in een van de volgende talen NL, FR of EN of een combinatie daarvan.
Als één of meer gedichten oorspronkelijk in een andere taal werden geschreven, dan
dient dit vergezeld te worden van een vertaling in ten minste één van de drie
genoemde talen. Minstens één gedicht heeft betrekking op een actueel Brussels
onderwerp.

Selectieprocedure
Maximaal vijf finalisten worden door de jury geselecteerd.


Deze finalisten worden uitgenodigd op 07/12/2023 in GC Pianofabriek, zaal Zabriskie
Point om:
- hun project toe te lichten en vragen van de jury te beantwoorden,
- de ingestuurde gedichten te presenteren.

Uit deze finalisten wordt de PPB geselecteerd door het Brusselse publiek en de jury.

De keuze van de jury telt voor 1/2, de keuze van het publiek telt voor 1/2.


Vergoeding
Een vergoeding van 15.000 euro, gespreid over de twee jaren, voor de creatie,
realisatie, productie en presentatie van 19 gedichten.

Invulling en uitvoering
Algemeen
Het ingediende project vormt de basis voor de aanstelling en wordt tijdens de
ambtsperiode geüpdatet en verder verfijnd.

Opdrachten aangevraagd door de 19 gemeenten van het Gewest buiten het kader van
deze overeenkomst dienen afzonderlijk te worden beschreven en gehonoreerd door
die gemeenten zelf.

Elementen voor de invulling zijn:
Het ambt streeft ernaar een verbinding aan te gaan met het publiek in het Gewest door
in de openbaarheid te treden en de dichtkunst op aansprekende en toegankelijke wijze
voor het voetlicht te brengen.


Het ambt van PPB is een representatieve functie en vertegenwoordigt het Gewest.

Binnen de ambtstermijn wordt poëtisch ingespeeld op de Brusselse realiteit.

De PPB voegt op uitnodiging en in overleg met het OO een poëtische bijdrage toe aan
officiële ontvangsten en bijeenkomsten van het Brussels Gewest.

Auteursrechten
De auteursrechten van de in het kader van de functie tot stand gekomen producten
blijven eigendom van de auteur. Het OO heeft echter het onbeperkte gebruiksrecht
ervan voor niet-commerciële doelen. Dit houdt in dat het OO deze producten zonder
bijkomende kosten en verplichtingen kan gebruiken ten behoeve van communicatie
en representatie. 

Planning procedure
23 september 2023: bekendmaking Open Call
23 november 2023: sluiting inzendtermijn
7 december 2023: presentatie van de genomineerden aan het publiek GC
Pianofabriek, room Zabriski Point
Van 7 december tot 31 december 2023: online stemmen
15 januari 2024: aankondiging PPB
21 maart 2024: start ambtstermijn
20 maart 2026: einde ambtstermijn

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Stadsdichterschap Brussel

Georganiseerd door Brussels2030


Genres