Creatieve schrijfopdrachten van A tot Z

Omschrijving

SCHRIJVEN IN GROEP BEGELEIDEN

 

Je wilt creatief schrijven als methodiek in je werk of in een project  inschakelen, een eenvoudige workshop, sessie of les ‘creatief schrijven’ opzetten, opbouwen, uitvoeren en evalueren?

 

Je bent  leerkracht, animator, jeugd- of vormingswerker, welzijnswerker of (jeugd)auteur en je wilt graag je doelgroep creatief laten schrijven? Werk je bijvoorbeeld met:

- kinderen, jongeren, studenten of  volwassenen in een CVO of DKO?

- buurtbewoners in een buurthuis, senioren in een dienstencentrum of WZC, mensen binnen welzijn?

- deelnemers aan een auteurslezing, een creatieve, kunstzinnige activiteit, ...?

- deelnemers aan een schrijfcursus in een bib, cultuurcentrum, vormingsorganisatie?

 

Dan is deze vorming iets voor jou. Je maakt kennis met hoe je schrijven in groep en (online) coachen van schrijfliefhebbers aanbrengt en uitvoert. Je beoogt een integratie van creatief schrijven in jouw werkveld of een werkveld dat je kiest. Deze cursus vormt de perfecte voorbereiding voor een tweejarige opleiding tot schrijfcoach (vroeger opleiding schrijfdocent) die start in 2017.

 

Je leert in drie zaterdagen:

- stimulerende, creatieve schrijfopdrachten bedenken en uitvoeren;

- een workshop of  sessie  opzetten, aangepast aan je doelgroep en hun beginsituatie;

- feedback geven en ontvangen en online leren formuleren;

- individueel coachen van schrijvers; basisvaardigheden hanteren om met groepen te gaan schrijven;

- de specifieke methodiek en didactiek van de literaire genres kennen en hanteren.

 

Je krijgt ook theoretische achtergrond en zicht op de vakliteratuur.

 

Voorwaarden

- Je toont enige schrijfervaring aan binnen een (taal)opleiding of schrijfcursus uit de formele of niet-formele vorming (onderwijs, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, …)

- Je hebt ervaring of wilt werken met de begeleiding van groepen binnen (deeltijds) (kunst) onderwijs, vorming, jeugdwerk, kunsteducatie, seniorenwerking, buurt- en opbouwwerk, welzijnswerk, …

- Je legt een zelfgeschreven literaire tekst of reeks gedichten (min 2 & max 4 A) voor, waarop geen eindredactie door derden is gebeurd.

 

Begeleiding

Erik Vanhee (literair schrijfdocent), Leen van den Berg (auteur, schrijfdocent proza), Daniel Billiet (dichter, schrijfdocent poëzie), Tamara Lenaerts (docent groepsdynamiek en presentatievaardigheden)

 

Waar en wanneer?

Drie zaterdagen: 20 februari; 23 april; 21 mei 2016, telkens van 9.30u -17u

in het Bezoekerscentrum van het Vrijbroekpark, R. Dessainlaan, 2800 Mechelen. De drie zaterdagen vormen een samenhangend geheel. Je krijgt ook thuisopdrachten.

Een observatiestage op de Schrijfdag in Genk op 12 maart 2016 is sterk aanbevolen (afzonderlijk voor inschrijven).

 

Inschrijven

- Je maakt een profiel aan op azertyfactor.be.

- Je neemt deel aan deze schrijfkans.

- Je voegt een zelfgeschreven literaire tekst of reeks gedichten toe (min. 2, max. 4 A4'tjes), waarop geen eindredactie door derden is gebeurd.

- Je vult je CV aan (je basisopleiding, werkpraktijk en ervaring met schrijfcursussen of -opleiding).

 

Je verneemt rond 10 februari of je kunt deelnemen en schrijft dan meteen € 245 (inclusief koffie en broodjes) over op onze rekening BE06 7310 3181 1022 met code CS 1601. De volgorde van betaling vanaf het moment dat je de toelating ontvangt, beslist over je plek op de lijst (max 14 deelnemers).

 

Je kunt betalen met opleidingscheques, als je daar recht op hebt. Studenten en leerkrachten krijgen 15% korting.


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.