Feminisme vandaag

Omschrijving

Hoe evolueerde feminisme/seksisme in onze maatschappij? Wat veranderde er de laatste jaren? Ga met dit thema aan de slag, klim in je pen en doe mee aan deze schrijfkans. Dat was de oproep van deze wedstrijd. 

De medewerkers van het Vermeylenfonds selecteerden uit een zestigtal straffe inzendingen de tekst 'v(r)ouwelijkheid' van Nina Vereecken.  Haar tekst wordt gepubliceerd in het magazine DNG

 

V(r)ouwelijkheid

Vrouwelijkheid zoals vouwelijkheid. 

Zoals plooibaar in elke vorm die je wilt, in elke vorm toonbaar of schuil-baar, in elke vorm inzetbaar of misbruik-baar. 

Vouwbaar tot in de duizendste verklein of vergrootbaar. Met hoekjes en kantjes die openflap-baar of mysterieus verdwijn-baar zijn. 

Zo omschrijf ik mijn vrouw zijn. 

Zoals een door de maatschappij gecreëerd masker waar iedere vrouw het genoegen of ongenoeg heeft het in haar kast te hebben hangen.

Vrouwelijkheid zoals vouwelijkheid. 

Maar hoe krijg ik uitgelegd dat ik de vrouwelijkheid zo vouwelijk wil maken dat ze van mij wordt, dat ik ze begrijp, dat ze mij niet minderwaardig maakt, dat ze mij niet in de problemen brengt, dat ze mij helpt.

Dat ze van mij wordt, mijn vrouwelijke vouwelijkheid of mijn vouwelijke vrouwelijkheid.

 

Nina Vereecken

 

Vermeylenfonds en Creatief Schrijven vzw slaan handen in elkaar

Het Vermeylenfonds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen zij diversiteit en pluralisme en willen zij burgers verbinden. Hun focus ligt daarbij op de sociale impact van taal.

Vier keer per jaar publiceren zij het magazine DNG.  Sinds dit jaar verschijnt er hier vier keer per jaar een schrijfkans, die leidt tot publicatie van één tekst in hun magazine. De focus ligt telkens op een ander thema. Houd de kansen op deze site dus goed in de gaten!

Foto: Natalia LL Consumer Art


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs publicatie in magazine DNG

Georganiseerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. Vermeylenfonds


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.