Gedichten om te koesteren

Omschrijving

Omschrijving

Met Koester biedt de vzw Kinderkankerfonds al meer dan 30 jaar thuiszorg aan kinderen. Dat gebeurt zowel in de curatieve, palliatieve als post-palliatieve fase. De belangrijkste taak van Koester is de begeleiding van palliatieve kinderen in het Vlaamse landsgedeelte, op jaarbasis overlijden er helaas 30-35 kinderen, waarvan 85-90% thuis in familiale kring. 

Elk jaar stuurt de liason equippe van Koester rond de sterfdatum de ouders een kaart ter herinnering dat Koester hen niet vergeten is. Creatief Schrijven vzw ging op zoek naar passende teksten om het leed van ouders die een kind verloren, te verzachten. We ontvingen 115 inzendingen.

 

Winnaar vakjury (Karin Dée)

Vakjuryleden Jonas Bruyneel, Daniel Billiet en Els Moors, de postbode van Postkantoor 00/00/00 lazen alle inzendingen en kozen na lang wikken en wegen als winnaar de tekst 'Een schaduw' van Karin Dée

De vakjury geeft ook een eervolle vermelding aan 'Op ons bord' van Monica Boschman en 'Miskraam' van Katrien François

 

Een schaduw

 

Een schaduw van steen

lijnt ons uit zwart op wit.

 

Tegels banen het licht

en de ruimte van de dagen

 

en de nachten. Wat stil maakt

raakt woorden in ons. De nacht

 

stapt aarzelend over de stoep

en strijkt het grijs uit onze haren.

 

Binnen het ijs van stemmen

horen we het tikken van werelden.

 

Zo doodgewoon geeft het licht 

ons een hand dat onze vingers tinkelen.

 

Karin Dée

Zij ontvangt een boekenbon t.w.v. 100 euro en haar tekst verschijnt op een kaart.

 

Eervolle vermeldingen vakjury

 

Op ons bord

 

we eten buitenshuis

en jij gaat mee


waar zou je willen zitten

- bij het raam


wat had je willen eten

- geen lof


 we zwijgen

aan deze ronde tafel


krijg jij de beste plek 

in iedereen


Monica Boschman

 

Juryrapport

Dit gedicht demonstreert hoe in de alledaagse, banale handelingen het schrijnend gemis het hardst toeslaat. Centraal staat hier de onbezette stoel, de lege plaats van de overledene en hoe ondanks de fysieke afwezigheid die persoon toch nog de ereplaats toegewezen krijgt – namelijk in het hart van ‘iedereen’ die rond de tafel geschaard zit. Dit gedicht slaagt er niet enkel in die moeilijke momenten te thematiseren, maar doet dat ook nog in een eenvoudige, ontnuchterend pakkende taal zonder in sentimentaliteit te vervallen. Het feit dat er in het slotakkoord met een voorzetsel (‘in’ i.p.v. ‘van’) zo’n groot effect kan worden gecreëerd, getuigt van de dichterlijke kwaliteiten van de auteur.

 

Miskraam


Ik blaas een zeepbel om je heen. 

Ik raap mijn dromen op 

plak ze tussen propjes wolken

en beschilder ze met lenteverf.


Jouw luchtbel snelt

op een rode wervelwind

tussen vruchtpluisjes de hoogte in.


Ik knutsel een andere wereld

waarin ik jou kan volgen


waarin jij terug waait.

 

Katrien Francois


Juryrapport

Dit gedicht is een mooi voorbeeld van hoe poëzie geborgenheid kan overbrengen, zelfs wanneer het onderwerp zwaar is. Bovendien strooit de auteur prachtige beelden over de regels van het gedicht, zoals bijvoorbeeld het beeld van de zeepbel, of dat van de vruchtpluisjes. Ook het gebruik van kleur in ‘de rode wervelwind’ geeft het gedicht iets verrassends dat op hetzelfde moment de lezer weet te raken. 

 

Winnaars team Koester

De medewerkers van het team van Koester selecteerden daarnaast ook nog vijf teksten die op kaarten worden gedrukt. Het gaat om gedichten van: Margot Kygnée, Wanda Vermeiren, Imke Robben, Sabine Matthijs en Anna Crevits. Hun teksten worden gepubliceerd op kaarten die Koester verspreidt om de ouders van een overleden kind een hart onder de riem te steken.

 

Een knuffel

 

Als rouwen deel van 't leven is
En 't afscheid veel te vroeg
Laat naast 't gemis de liefde zijn
De hoop, de trots, de moed

Laat het mooie je omarmen
Soms heel innig, dan weer zacht
Laat het toe je hart te warmen
Als stille bron van troost & kracht

Margot Kygnée

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heel even

In een flits voel ik je even
Heel even,
heel erg dicht bij
In een flits zie ik je leven
Want jij hoort er gewoon echt bij
Jouw verhaal vertellen we verder
Veel verder nu ben jij
Over jou blijven we praten
Want jij, jij hoort heel erg dicht bij mij...

Wanda Vermeiren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waar ik sta

Ik sta achter je, 

om je op te vangen


Voor je,

om je te leiden


Naast je,

om stil te staan


Ik ben boven je, 

bij de sterren, 

zodat je blijft kijken

naar het licht


Onder je,

zodat ze niet valt


Met je,

ben ik overal.

Imke Robben 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En blijf bij


je bent

altijd

                                     

je bent hoger

je bent nader

                                   

je bent weg

vroeger later

                                                                      

je bent verder

kom maar

 

dichter en                                                   

blijf bij

 

Anna Crevits

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik voel je


In het pluisje

dat danst in de wind.

In de vlinder

die lieflijk mijn hand kust.

In het briesje

dat herinneringen fluistert.

In het hartje

dat mijn pen tekent.

In de lach

van ieder kind.

Ik voel je

in alles

wat me verwarmt.

 

Sabine Matthijs


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Boekenbon t.w.v 100 euro

Georganiseerd door Creatief Schrijven vzw


Genres


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.