Gedichten Wandelroute 'Cathemgoed' gemeente Dudzele

Omschrijving

Neem deel met een of max. twee Nederlandstalig gedichten rond het thema DE NATUUR in al zijn vormen. 

Regels

Je gedicht is in het Nederlands geschreven
Je gedicht is max 200 woorden lang
Bezorg je gedicht voor 15 april 2023 via mail aan snauwaerterik@hotmail.com
Er zijn prijzen van een vakjury en publieksprijzen. De beoordeling geschiedt anoniem. 
De winnaars worden via mail verwittigd met vraag om hun rekeningnummer mee te delen.
Het copyright van de gedichten berust bij de auteurs.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Financiële prijs

Georganiseerd door Feestcomité Dudzele


Genres