Haikuwedstrijd

Omschrijving

Op initiatief van B&B In ’t Stille Weg uit Kemmel loopt in de gemeente Heuvelland voor het eerst een haikuwedstrijd volgens aloude Japanse traditie. In het oude Japan werden immers al heel wat haikuwedstrijden georganiseerd, waaraan heel het volk spontaan deelnam. Er werden zelfs door de keizer persoonlijk haikuwedstrijden uitgeschreven. De haikumeesters beoordeelden de ingezonden werken en stelden er daarna vaak ook publicaties mee samen.

Klim in je pen en doe mee aan deze unieke wedstrijd gelinkt aan het gloednieuwe ‘Festival van het Maankonijn’ in september! Volgens schrijver en curator Geert De Kockere “wordt het een sfeervol en uniek evenement tussen de bergen, voor liefhebbers van natuur en poëzie, met maankijken als sluitstuk”

 

Voorwaarden

  • Je mag maximaal vijf haiku’s inzenden, die samen worden beoordeeld als één inzending. Ook het insturen van één haiku is toegelaten.

  • De haiku’s hebben als thema: stilte, Heuvelland, de maan, berg en dal

  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen klassieke, moderne of experimentele haiku’s. De belangrijkste vereiste waarop het werk ook voornamelijk zal worden beoordeeld, is het aanwezig zijn van de haikuziel, niet de vormelijke regels zoals bijvoorbeeld het exacte aantal van 17 lettergrepen.

 

Win een overnachting

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het festival. De hoofdprijs is een verblijf van 2 nachten voor 2 personen in de lokale B&B ‘In ’t stille weg’ in Kemmel.

 

Spelen met haikuregels

Geert De Kockere maakte meer dan 1.800 haikuregels over het Heuvelland. Die zijn samengebracht in een magische haikugenerator!  Neem een kijkje op de festivalsite en laat je verwonderen. 

 

Check het reglement en waag je kans!

Regels

REGLEMENT HAIKUWEDSTRIJD IN ’T STILLE WEG - FESTIVAL VAN HET MAANKONIJN

Artikel 1 - Looptijd van de wedstrijd

De wedstrijd In ’t Stille Weg loopt van 1 juni tot en met 31 augustus 2021. Inzendingen die ons nadien bereiken, worden niet meer opgenomen. In de eerste helft van september worden de ingezonden haiku’s dan beoordeeld en de winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het festival zelf in B&B In ’t Stille Weg.

Artikel 2 - Vereisten deelnemers

Iedereen, ongeacht de leeftijd, mag aan de wedstrijd deelnemen en mag maximaal 5 haiku’s inzenden, die tezamen zullen worden beoordeeld als één inzending. Ook het insturen van slechts 1 haiku is toegelaten. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen.

Artikel 3 - Vereisten ingezonden haiku’s en thema’s

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen klassieke, moderne of experimentele haiku’s. De belangrijkste vereiste waarop het werk ook voornamelijk zal worden beoordeeld, is het aanwezig zijn van de haikuziel, niet de vormelijke regels zoals bijvoorbeeld het exacte aantal van 17 lettergrepen. Om een zekere afbakening te hebben en in de geest van het Festival van het Maankonijn wordt aan de deelnemers gevraagd om haiku’s in te zenden die passen binnen volgende vijf thema’s: stilte, Heuvelland, de maan, berg en dal en ... konijnen. Dat mag ruim geïnterpreteerd worden. Het is aan de jury om te beoordelen of een inzending wel of niet bij een thema past.

Artikel 4 - De jury

De jury wordt samengesteld uit personen uit diverse hoeken: haikudichters, een natuurliefhebber, een afgevaardigde van de culturele dienst van Heuvelland, een afgevaardigde van de provincie ... De namen van de juryleden worden vooraf niet bekendgemaakt.

Artikel 5 - Vormvereisten inzending

Er kan zowel digitaal als analoog worden deelgenomen aan de wedstrijd.

1. Analoog

De haiku’s dienen duidelijk leesbaar uitgetypt of uitgeschreven te worden op een wit A4-formaat. Bij het insturen van meerdere haiku’s mogen die op eenzelfde blad worden verzameld. Op elk ingestuurd blad mag alleen een schuilnaam staan, geen echte naam. Bij de inzending moet een gesloten omslag zitten met daarin de echte naam van de deelnemer, samen met het adres, een telefoonnummer en bij voorkeur ook een e-mailadres. Op die gesloten omslag moet duidelijk leesbaar de schuilnaam staan. Pas na het kiezen van de winnaar worden de omslagen geopend. De leeftijd of andere aanduidingen mogen niet op de inzending worden vermeld. Wie dat wel doet, sluit op die manier zijn inzending uit. De inzending moet worden gestuurd naar:
Haikuwedstrijd, Toerisme Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Heuvelland.

2. Digitaal

De haiku’s dienen op een apart document te worden gemaild: een Word-document of een pdf-document. Wie meerdere haiku’s instuurt, mag ze op één document verzamelen. De haiku’s zelf mogen dus niet in het e-mailbericht worden meegestuurd. In het e-mailbericht waarmee het document wordt verstuurd, moet aangegeven worden dat het om een inzending voor de haikuwedstrijd In ’t Stille Weg gaat en moeten volgende gegevens voorkomen: de schuilnaam, de echte naam, het adres, een telefoonnummer en een e-mailadres waarop de deelnemer wil bereikt worden. Pas na de beoordeling van de haiku’s zal via deze mail de echte naam aan de schuilnaam worden gekoppeld.

De inzending moet worden verzonden naar info@festivalvanhetmaankonijn.be met als onderwerp Haikuwedstrijd.

Inzendingen die niet aan deze vereisten voldoen, sluiten zichzelf van de wedstrijd uit.


Artikel 6 - De prijzen

Er wordt slechts 1 winnaar aangeduid, ongeacht de leeftijd. Die winnaar krijgt als prijs een verblijf van 2 nachten voor 2 personen in de kamers Hortensia of Scabiosa in B&B In ’t Stille Weg in Kemmel, een jaar geldig en vrij te kiezen wanneer. Er zijn ook 3 eervolle vermeldingen, die elk een fles serveerklaargemaakte Picon krijgen.


Artikel 7 - Bijkomende bepalingen

Over de wedstrijd kan er met de organisatie van de wedstrijd op geen enkele manier gecorrespondeerd worden. De winnaar en wie een eervolle vermelding krijgt, geven door het inzenden van hun werk ook de toestemming om hun ingezonden haiku’s te publiceren en/of openbaar te maken, weliswaar uitsluitend binnen het kader van het Festival van het Maankonijn en/of in of voor B&B In ’t Stille Weg.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs overnachting in B&B

Georganiseerd door Gemeente Heuvelland en het Huis van de Haiku


Genres