Jotie T'Hooft Poëzieprijs

Omschrijving

Poëziewedstrijd in drie leeftijdscategorieën (0-14 jaar, 15-18 jaar en 19+), zonder thema.

Met onze vzw en wedstrijd willen we de poëtische nalatenschap van de Oudenaardse dichter Jotie T'Hooft levendig houden. Zich laten inspireren door de neoromantische stijl van deze dichter kan dus in het voordeel spelen, maar is zeker geen verplichting.

In onze jury zitten Jotiekenners Ingrid Weverbergh, Filip De Nys, Nathalie David, Vanessa Vandenbroeck en Ilse Weber, maar ook dichters en auteurs zoals Marc De Bel, Daniel Billiet, Frank Decrits, Gerda Posthumus, Hans Hanssens en André Vansteenbrugge en cultuurliefhebbers als Bart Caron, Koen Browaeys, Sandy Vermeulen en Dirk Vander Beken.

Je kan geldprijzen tot 250 euro winnen, maar ook boekenbonnen en een publicatie in onze bundel.

Deelnemen kan tot gedichtendag (30 januari 2020). De prijsuitreiking vindt plaats op 9 mei 2020, de verjaardag van Jotie T'Hooft.

Meer info op www.jotiepoezieprijs.be

 

Regels

 • Deelnemen aan de Jotie T’Hooft Poëzieprijs gebeurt in drie categorieën volgens leeftijd. Als uiterste grens telt de inzenddatum. Wie bijvoorbeeld op 30/01/’20 de leeftijd van 14 niet heeft overschreden, behoort tot categorie A.
 • Er is geen thema voorzien, maar het werk van Jotie als inspiratie-bron nemen, kan in het voordeel van de deelnemer spelen.
 • Aan elke categorie hangt een geldprijs Daarnaast zijn er boekenbonnen voor de twee volgende in rang per categorie. Een overzicht:
  Categorie A: tot 14 jaar: 100 euro
  Categorie B: 15 tot 18 jaar: 150 euro
  Categorie C: vanaf 19 jaar: 250 euro
  De tien beste gedichten per categorie worden gepubliceerd in een bundel die speciaal voor de gelegenheid zal verschijnen.
 • Elke deelnemer mag maximum twee originele Nederlandstalige, niet eerder gepubliceerde of bekroonde gedichten inzenden onderaan voorzien van schuilnaam en geboortedatum.
 • De gedichten dienen gemaild te worden naar jotiepoezieprijs@gmail.com vóór 30/01/’20. De inzending moet twee bijlagen bevatten: één met de gedichten en één met als titel de schuilnaam en met daarin de echte naam van de dichter, adres, emailadres en telefoonnummer.
 • Alle deelnemers zullen uitgenodigd worden op de prijsuitreiking die op zaterdag 9 mei 2020 zal plaatsvinden. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.
 • De uitspraak van de jury is bindend. De jury eigent zich het recht toe deelnemers te weigeren of prijzen niet toe te kennen. Elke deelnemer onderwerpt zich aan dit reglement.
Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Geldprijzen, boekenbonnen, publicatie

Georganiseerd door vzw Jotie T'Hooft Poëzieprijs


Genres