Kif Kif en Oikos: klimaatracisme

Dagen
30
Uren
17
Min
50
Sec
31

Omschrijving

Beginnende schrijvers opgelet! Vind jij ook dat er te weinig aandacht is voor de link tussen de klimaatcrisis en structureel racisme? Racisme en de ecologische crisis hebben namelijk een gemeenschappelijke oorzaak: een (neo)koloniaal kapitalistisch systeem dat zowel mensen als de planeet uitbuit om winst te maken, of zoals Jamaicaans-Britse activiste Mikaela Loach schrijft: “Klimaatrechtvaardigheid laat ons zien dat het aanpakken van de klimaatcrisis ons ook allemaal kan bevrijden.” 

Oikos en Kif Kif organiseren een schrijfwedstrijd rond het thema klimaatracisme. Dus heb je een idee voor een vlammend opiniestuk, of verwoord je jouw gedachten liever in een gedicht of kortverhaal? Stuur dan vóór 18 augustus je tekst in!

Op 28 september worden de winnaars bekendgemaakt op het Ecopolis-festival in Kortrijk. Zij ontvangen een geldprijs van 250 euro. Ook worden de drie winnende teksten gepubliceerd in het tijdschrift van Oikos en op het platform van Kif Kif.

Voor meer informatie: https://kifkif.be/cnt/artikel/kif-kif-en-oikos-organiseren-een-schrijfwedstrijd-over-klimaatracisme-19466 

Regels

https://docs.google.com/document/d/1YpRlauQTnnlQqx9jMr6DjsNq5soe4A0DuOFBpg46NpU/edit 

 • Het ingezonden verhaal mag niet eerder op enigerlei wijze zijn ‘gepubliceerd’ en moet contractueel vrij zijn voor uitgave.
 • Het verhaal dient onder eigen naam te worden ingezonden.
 • We moedigen uitdrukkelijk beginnende schrijvers aan om deel te nemen. Mensen van alle leeftijden kunnen deelnemen.
 • Stuur je verhaal per mail op naar stef@kifkif.be met duidelijke vermelding van de categorie: opiniestuk, poëzie of kortverhaal.
 • De inzending dient uiterlijk 18 augustus 2024 om 23:59:59 binnen te zijn. Verhalen die later dan de uiterste datum voor inzending zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname. Ingestuurde teksten kunnen niet meer aangepast worden na inzending.
 • De uitslag van de schrijfwedstrijd staat niet ter discussie.
 • De documentnaam dient identiek te zijn aan de titel van het verhaal.
 • Elke deelnemer mag voor de categorieën opinie en kortverhaal maximaal één stuk insturen, voor poëzie zijn dat drie stukken. Je kan deelnemen aan meerdere categorieën.
 • Voor de categorieën opinie en poëzie geldt een maximum van 1.500 woorden, voor de categorie kortverhaal is dat 2.500.
 • Het betreft telkens één afgerond stuk met een eigen titel. De inhoud van het stuk moet wel verwijzen naar het thema. 
 • Het thema voor de wedstrijd is ‘klimaatracisme’. Dit thema kan ruim ingevuld worden.
 • Het stuk is bedoeld voor een breed lezerspubliek dat zich bezighoudt met de thema’s antiracisme en klimaatrechtvaardigheid.
 • Het stuk moet origineel werk zijn van de deelnemer.
 • Verhalen of stukken die aanzetten tot eender welke vorm van discriminatie, haat of geweld zullen worden gediskwalificeerd.  
 • Ingezonden stukken voor de categorie ‘opinie’ moeten waarheidsgetrouw zijn.
 • Bij inzending geef je Oikos en Kif Kif toestemming om je tekst te publiceren op hun eigen platform, te laten publiceren bij partnerorganisaties en tijdschriften, en te promoten bij verschillende media.
 • Er is één winnaar per categorie.
 • De auteurs van de winnende stukken krijgen per categorie een geldprijs van €250. Deze wordt ten laatste twee weken na de prijsuitreiking gestort op een rekeningnummer dat door de deelnemer doorgegeven wordt.
 • Van de winnaar wordt verwacht om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking tijdens het Ecopolis-festival in Kortrijk.
 • De winnende stukken kunnen door de redactie van Kif Kif worden geredigeerd, in samenspraak met de auteur.
 • De winnende stukken worden gepubliceerd op de platformen van Oikos en Kif Kif
Deadline

17 aug 2024


Details

Prijs 250 euro, publicatie in het tijdschrift van Oikos en op het platform van Kif Kif

Georganiseerd door Oikos en Kif Kif