Kortverhalenwedstrijd 2023

Omschrijving

Het stadsbestuur van Deinze en de stedelijke Cultuurraad organiseren voor de dertiende keer de biënnale kortverhalenwedstrijd. 

Voor deze tweejaarlijkse schrijverswedstrijd in Deinze wordt een nog niet gepubliceerd Nederlandstalig kortverhaal gevraagd van maximum 12.000 tekens – exclusief spaties – over een onderwerp naar keuze van de auteur. De wedstrijd staat open voor zowel Deinzenaars als niet-Deinzenaars. 

De ingezonden verhalen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit Carlos Alleene (journalist-publicist en voorzitter van de jury), Ginette Filliers (erevoorzitter Cultuurraad), Steven Van de Putte (stadsdichter), Trui Galle (bibliothecaris stedelijke bibliotheek), Katrien Vermeire (germaniste), Jan Van den Abeele (auteur van ‘Krunk’) en Nancy Secelle (zaakvoerder Standaard Boekhandel).

De drie winnende verhalen worden bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking op 17 december 2023 in Leietheater.

De eerste prijs bedraagt 750 euro, de twee vermeldingen zijn elk goed voor 250 euro.

Regels

1. Voor de biënnale schrijverswedstrijd wordt een nog niet gepubliceerd kortverhaal
gevraagd van maximum 12.000 tekens – exclusief spaties – over een onderwerp naar
keuze van de auteur. Het is in het Nederlands geschreven met gebruik van de nieuwe
spelling.
2. De wedstrijd staat open voor Deinzenaars én niet-Deinzenaars.
3. Voor 1 juli 2021 dient het verhaal te worden ingediend via www.deinze.be/kortverhalen
4. Elke auteur mag slechts één kortverhaal inzenden.
5. De Cultuurraad stelt een jury samen bestaande uit : mensen van de kerngroep van die
raad + mensen uit de literaire wereld. De voorzitter van de jury wordt gekozen door de
juryleden.
6. Leden van de jury kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen.
7. Er is een eerste prijs en er zijn 2 vermeldingen. De deelnemers worden verwacht aanwezig
te zijn bij de bekendmaking van de juryuitspraak.
8. De eerste prijs bedraagt 750 euro. De twee vermeldingen zijn elk goed voor 250 euro.
9. De uitslag van de jury wordt bekend gemaakt op een publieke manifestatie. De voorzitter
van de jury motiveert de beslissing van de jury en maakt de identiteit van de laureaten
bekend. De uitspraak van de jury is bindend. Communicatie daarover is niet mogelijk. De
werken worden niet terugbezorgd. Het copyright blijft bij de auteur. Door deel te nemen
aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord met het reglement.
10. De drie winnende verhalen worden in eigen beheer uitgegeven in een verhalenbundel die
aan de aanwezigen op de publieke manifestatie wordt uitgereikt.
11. De jury behoudt zich het recht voor de prijs en/of de vermelding(en) niet toe te kennen. 

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Hoofdprijs: 750 euro, eervolle vermeldingen: 250 euro

Georganiseerd door Stad Deinze