Kritische blik

Omschrijving

Stel je even voor dat je vanuit een heel hoge toren, hoog en droog, naar onze samenleving zou kijken. Wat zie je dan? Als je goed kijkt, observeert en analyseert met een kritische blik, wat vat jij dan in woorden over onze maatschappij? Heel benieuwd naar wat jij ziet en wij niet zien. 


Kans maken op publicatie in magazine?

Observeer, analyseer en giet wat jij ziet in onze samenleving in een tekst. Bezorg ons je beschouwing van maximaal 150 woorden en wie weet, prijkt jouw tekst binnenkort in het volgende magazine DNG van het Vermeylenfonds. 


Winnaar van vorige editie 

Stijn Vrints won met zijn gedicht ‘Wee(r) mij’ de vorige editie van deze wedstrijd. 


Vermeylenfonds en Creatief Schrijven vzw slaan handen in elkaar

Het Vermeylenfonds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen zij diversiteit en pluralisme en willen zij burgers verbinden. Hun focus ligt daarbij op de sociale impact van taal.

Vijf keer per jaar publiceren zij het magazine DNG. Vijf keer per jaar verschijnt hier een schrijfkans, die leidt tot publicatie van één tekst in hun magazine. De focus ligt telkens op een ander thema.

Houd de kansen op deze site dus goed in de gaten!


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Publicatie in magazine DNG van Vermeylenfonds

Georganiseerd door Vermeylenfonds i.s.m. Creatief Schrijven vzw


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.