Mens, een ding

Omschrijving

'Mens, een ding' is de titel van een gedichtenbundel van de Russische dichter Majakovski. Oorspronkelijk omhelsde hij de Oktoberrevolutie als de bevrijding van het individu, maar al snel zag hij in dat het stalinisme niet overeenkwam met zijn idealen. Naarmate Stalin zijn greep op de mensen en vooral op de intellectuelen versterkte raakte Majakovski steeds meer vervreemd van zijn idealen en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. De titel 'Mens, een ding' maakt in alle scherpte de toenmalige opvatting van Stalin tegenover de mens duidelijk. De mens, niet als een unieke persoonlijkheid met zijn hyperindividuele talenten, kwaliteiten en tekortkomingen, maar als een ding, een voorwerp, een zielloos object net zoals een tafel, een stoel of een paar schoenen. Iets dat je kan gebruiken of wegwerpen in functie van je behoeften. 

 

Woorden en ook beelden zijn soms krachtige wapens om specifieke groepen mensen te parkeren als nummers, objecten of dieren. Denk maar aan de joodse bevolking waar tijdens de oorlog over gesproken werd als ongedierte, of hoe gevangenen of psychiatrische patiënten of ouderen worden beschouwd als nummers in een instelling en niet meer als individuen.

 

Een bijzonder gevoelig thema. Wij dagen je uit om daarmee aan de slag te gaan. Doe mee aan deze schrijfkans en wie weet, prijkt jouw tekst binnenkort in DNG, het magazine van het Vermeylenfonds, dat verschijnt in een oplage van 2000 exemplaren. 

 

Kans maken op publicatie in magazine?

Schrijf dan een tekst over het thema ‘ontmenselijking’. Wat doet dit met bevolkingsgroepen? Welke woorden roept dit bij jou op? Wat is de kracht van woorden en beelden? Giet je ideeën in een literaire tekst van maximaal 150 woorden en wie weet, prijkt jouw tekst binnenkort in het volgende magazine van het Vermeylenfonds.

 

De winnaar van de vorige editie ontdek je hier.

 

Vermeylenfonds en Creatief Schrijven vzw slaan handen in elkaar

Het Vermeylenfonds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen zij diversiteit en pluralisme en willen zij burgers verbinden. Hun focus ligt daarbij op de sociale impact van taal.

 

Vier keer per jaar publiceren zij het magazine DNG.  Sinds dit jaar verschijnt er hier vier keer per jaar een schrijfkans, die leidt tot publicatie van één tekst in hun magazine. De focus ligt telkens op een ander thema. Houd de kansen op deze site dus goed in de gaten!

 

Foto

©Jonathan Wannyn (E3GROUP) 


De wedstrijd afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


De wedstrijd afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.