OPEN CALL Deus Ex Machina 191 ecoGothic

Dagen
39
Uren
16
Min
27
Sec
40

Omschrijving

In 't kort:

Wij maken een nieuw nummer en willen jouw woorden! Schrijf een tekst in het thema van ECOGOTHIC tegen ten laatste 26 augustus 2024 en mail die door naar poezie.dem@gmail.com of proza.dem@gmail.com. Er geldt een bovengrens van 3 gedichten/1000 woorden voor poëzie, en 1500 woorden voor proza/andere vormen van doorlopende tekst.

En dan nu in 't lang, want: what the frick is ecoGothic?

Van de Grote Boze Wolf tot schrikwekkende wilgen en Frankensteins noordpoolgebied – de literatuur barst van de verwijzingen naar monsterlijke Natuur. Het lijkt een menselijke dwanghandeling te zijn om de meer-dan-menselijke omgeving in diens meest duistere hoedanigheid weer te geven.

EcoGothic werd een dik decennium geleden verwekt tijdens de paring van de Gothic met ecokritiek. Als literair-culturele stroming én kritische studie tracht het de Natuur van haar meest duistere zijde te belichten. Preciezer gezegd houdt het zich bezig met de narratieven, beelden en symbolen die de meer-dan-menselijke Natuur tot “monster” maken in kunst- en cultuurvormen.

In het volgende winternummer van Deus Ex Machina exploreren we de ecoGothic als een kritische lens die scherpstelt op de menselijke angsten voor en rondom de meer-dan-menselijke Natuur, specifiek in tijden van klimaatcrisis. We laten schrijvers aan het woord die de Natuur in beeld brengen op gruwelijk griezelige wijze. Het is evenwel geen zuiver negatief verhaal: dreiging, dood en donkerte maken immers ruimte voor regeneratie. In dit nummer onderzoeken we hoe de Natuur, als onpeilbaar schrikwekkend weergegeven, weer als ontzagwekkend aan ons kan verschijnen. Hoe kan de ecoGothic een kanarie in de koolmijn zijn? Kan het doorheen het blootleggen van angsten wijzen op de dringende nood aan alternatieven, zowel voor onze beelden van en verhalen over, als voor onze relatie met de meer-dan-menselijke Natuur?

Voel je je geïnspireerd? Kom dan mee wroeten in het onderaardse rijk van de ecoGothic en schrijf een tekst tegen ten laatste 26 augustus 2024. Stuur je inzending naar poezie.dem@gmail.com of proza.dem@gmail.com. Gothic fictie, essayistische speculatie, klimaatfictie of dystopie: elke literaire benadering is welkom! We werken met een bovengrens van 3 gedichten voor poëzie (of maximum 1000 woorden) en 1500 woorden voor proza of andere vormen van doorlopende tekst. Er is bovendien een vergoeding voorzien van 40 euro per Deus-pagina (afhankelijk van de lay-out). Op basis van de inzendingen zal de redactie een selectie maken die vervolgens zullen worden gepubliceerd in het aankomende winternummer over ecoGothic (december 2024).

Regels

Kom mee wroeten in het onderaardse rijk van de ecoGothic en schrijf een tekst tegen ten laatste 26 augustus 2024. Stuur je inzending naar poezie.dem@gmail.com of proza.dem@gmail.com. Gothic fictie, essayistische speculatie, klimaatfictie of dystopie: elke literaire benadering is welkom! We werken met een bovengrens van 3 gedichten voor poëzie (of maximum 1000 woorden) en 1500 woorden voor proza of andere vormen van doorlopende tekst. Er is bovendien een vergoeding voorzien van 40 euro per Deus-pagina (afhankelijk van de lay-out). Op basis van de inzendingen zal de redactie een selectie maken die vervolgens zullen worden gepubliceerd in het aankomende winternummer over ecoGothic (december 2024).

Deadline

26 aug 2024


Details

Prijs Publicatie in tijdschrift

Georganiseerd door Deus Ex Machina