Poëzieprijs Julia Tulkens

Omschrijving

Gebruik je verbeelding en schrijf een gedicht in eender welke vorm. 

De Julia Tulkens poëziewedstrijd is al 11 edities lang een prachtige samenwerking tussen de gemeenten Linter, Tienen en Landen. Deze wedstrijd is ter nagedachtenis van dichteres Julia Tulkens (1902 - 1995), ereburger van Linter, Tienen en Landen. Met haar openhartige poëzie was ze indertijd een opvallende vrouw tussen alle andere literatuur. Zelfs Willem Elsschot was een grote fan van haar.

Het thema van deze editie is 'verbeelding'. Je kan maximum 3 gedichten indienen. 

Deadline: 16 februari

Indienen: Julia.tulkens@tienen.be 

Meer informatie: https://www.poezieprijsjuliatulkens.be./ 

Regels

A. Algemeen 
1. De besturen van Landen, Tienen, Linter, in samenwerking met Rotary Tienen, schrijven een tweejaarlijkse poëzieprijs uit ter nagedachtenis van Julia TULKENS.  
2. Iedere gedichtenvorm wordt aanvaard. 
 
B. Onderverdeling 
3. De wedstrijd voor de gedichten is onderverdeeld in vijf categorieën: 

A - Basisonderwijs 5e en 6e leerjaar 
B - Secundair onderwijs 1ste tot 3de jaar 
C - Secundair onderwijs 4de tot 6de jaar   
D - Open categorie; zonder leeftijdsbeperking 
E - Een bijkomende categorie voor  CVO – Nederlands voor anderstaligen en OKAN klassen. 
Sponsoring door Stad Tienen, Landen en Linter, Rotary Tienen en Affilips Tienen.
 

C. Deelname-voorwaarden 
4. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de inzender het reglement. 
5. Enkel gedichten opgesteld in het Nederlands komen in aanmerking. Het opgelegde onderwerp is : 'verbeelding'.  
6. Elke deelnemer kan max. 3 gedichten indienen.  

Dit kan digitaal via het mailadres Julia.tulkens@tienen.be  

7. Voor digitale inzendingen verwachten we volgende gegevens:  
- inzendingen worden in PDF verstuurd per e-mail met daarin 2 aparte bestanden als bijlagen:  

a. een 1ste bestand met uitsluitend de gedichten en de pseudoniem van de schrijver en de juiste categorie van inzending (A, B, C, D of E);  
b. een 2de bestand met daarin de persoonsgegevens van de deelnemer: 

  • de schuilnaam 
  • de naam + volledig adres en eventueel het telefoonnummer 
  • de geboortedatum van de auteur 
  • de categorie waarvoor de tekst werd ingezonden (A, B, C, D of E) 
  • de titel van de inzending  
  • auteurs aangesloten bij SABAM vermelden hun aansluitingsnummer
  • het rekeningnummer met naam van de gebruiker voor storting van de geldprijs

- Scholen mogen de gedichten van hun leerlingen in 1 mail  verzamelen per deelnemende klas met in het 1ste bestand de verzamelde gedichten en in het 2de bestand de schuilnamen en persoonsgegevens van de leerlingen.  
- Indien deelnemers uit de regio Tienen niet over een computer beschikken, kunnen zij gratis gebruik maken van een computer in de bibliotheek, Grote Markt Tienen, Linter en Landen. 
- Er wordt naar iedere deelnemer een bevestigingsmail voor ontvangst gestuurd. 
Inzenden is mogelijk vanaf vrijdag 15 september 2023 

UITERSTE INZENDDATUM: vrijdag 16 februari 2024 

D. Beoordeling en prijzen 
8. Iedere gemeente en Rotary Tienen stelt twee juryleden (8 juryleden) aan voor de quotering van de gedichten. In geval van betwisting beslist de jury autonoom. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 
9. Aan de wedstrijd zijn per categorie drie waardevolle geldprijzen verbonden: 250 euro voor de eerste laureaat, 150 euro voor de tweede laureaat en een 100 euro voor de derde laureaat. De uitslag van de wedstrijd zal in mei 2024 worden bekendgemaakt.  
10. Per categorie krijgen de laureaten 4 t.e.m. 6 een waardebon.  
11. Elke deelnemer (scholen per groep) krijgt een uitnodiging voor de prijsuitreiking. 
12. De proclamatie met aansluitend een receptie heeft plaats op vrijdag 31 mei 2024 in de theaterzaal van het Cultuurcentrum De Kruisboog, Sint-Jorisplein te Tienen om 20 uur.  
13. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury.  
14. De auteur verklaart zich door zijn deelname akkoord met het feit dat de organisatoren zijn inzending gratis mogen gebruiken voor publicatie(s) en voordracht bij evenementen georganiseerd in het kader van de poëzieprijs. 
15. Voor alle andere gevallen behoudt de auteur zijn auteursrecht.  

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Eerste laureaat: 250 euro, tweede laureaat: 150 euro, derde laureaat: 100 euro. Per categorie krijgen de laureaten 4 t.e.m. 6 een waardebon.

Georganiseerd door De besturen van Landen, Tienen, Linter, in samenwerking met Rotary Tienen


Genres