Scène Poétique

Omschrijving

Version française ci-dessous.

------

Wil jij jouw gedicht opgenomen zien in een tentoonstelling over kunstenaar Floris Jespers? Met onder andere Paul van Ostaijen vormde hij de ‘Bond Zonder Verzegeld Papier’, een van de eerste modernistische kunstenaarsgroepen in België. Laat je inspireren door Jespers’ unieke werk en misschien hangen jouw woorden binnenkort mee op de expo ‘Sprekend Floris’.

De wedstrijd

Schrijf een gedicht dat past op één A4-blad. Laat je voor dat gedicht inspireren door één of enkele van de werken van Floris Jespers. Er zijn vijf werken waaruit je kan kiezen. Je schrijft in Nederlands of het Frans. Dialect, jongerentaal, ... is toegelaten. De deadline is vrijdag 30 september 2022. 

Druk hier om de vijf werken van Floris Jespers te zien. Je kan dit bestand downloaden en printen indien je dat wenst.

Een vakjury selecteert tien winnende gedichten: vijf winnaars in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, vijf winnaars die ouder zijn dan 25 jaar. 

De tien winnende gedichten krijgen een plaats op de tentoonstelling Sprekend Floris. Aangezien Jespers en zijn tijdgenoten creatief aan de slag gingen met woord en vorm, mag ook jij dat doen. Enige regel: het eindresultaat moet passen op één A4-blad. Deelnemen kan enkel op dit platform (FAQ).

Alle deelnemers worden feestelijk uitgenodigd op de expo.

Neem je deel voor 15 september? Dan maak je kans op een duoticket voor de halve finale van het WK Poetry Slam in Brussel eind september.

 

Over de tentoonstelling Sprekend Floris

De tentoonstelling Sprekend Floris loopt van 24 februari tot 16 april 2023 bij Cera en wordt een bloemlezing van het oeuvre van de Belgische kunstenaar Floris Jespers (1889-1965) met kunstwerken uit Cera- en KBC-kunstcollecties. 

Floris Jespers was een gedreven schilder, die reeds vanaf jonge leeftijd enorm veel kunst produceerde. Hij bracht zijn leven voornamelijk door in Antwerpen, vertoefde ook vaak aan de Belgische kust en in de Ardennen, en verbleef voor enkele periodes in Frankrijk en voormalig Belgisch-Congo. De stad Antwerpen, de Belgische kust en in het bijzonder de reizen naar Belgisch-Congo hebben een belangrijke invloed op zijn werk, dat even zo vaak op lof als op kritiek kon rekenen. 

Met Paul van Ostaijen, Paul Joostens, Oscar Jespers en Jef Van Hoof vormde Floris Jespers de modernistische groep 'Bond Zonder Verzegeld Papier'. Als groep verkenden ze een brede waaier aan kunstvormen en verrijkten ze elkaars werk. Ook gingen ze vaak samen aan de slag. De omslag van van Ostaijens bundel Het Sienjaal is, bijvoorbeeld, een ontwerp van Jespers.

De tentoonstelling werpt een blik op de enorme diversiteit aan stijlen en de verschillende media die de schilder tijdens zijn leven verkende. Doorheen de expo vormen teksten en woorden over de kunstenaar - van Floris zelf en van zijn tijdgenoten - een rode draad. Daarnaast is er een bijzondere plek weggelegd voor de grafische kunst van de schilder, die in zijn oeuvre ontelbare etsen maakte en illustreerde voor dichters zoals bijvoorbeeld Paul Van Ostaijen (1896-1928) en Gaston Burssens (1986-1965). De tien winnende gedichten van de poëziewedstrijd Scène Poétique, georganiseerd door Creatief Schrijven en Cera, krijgen een plaats in de tentoonstelling.

 

Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. 

Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

 

------

 

Une expo sur Floris Jespers selon que votre poème fait partie? Avec Paul van Ostaijen, entre autres, Jespers a formé l'un des premiers groupes d'artistes modernistes en Belgique. Laissez-vous inspirer par l'œuvre de l’artiste Floris Jespers et peut-être que votre poème sera inclus dans l’expo 'Sprekend Floris'

Le concours

Écrivez un poème qui tient sur une feuille A4. Laissez-vous inspirer par une ou plusieurs des œuvres de Floris Jespers pour ce poème. Il y a cinq œuvres dont vous pouvez choisir. Vous écrivez en français ou en néerlandais. Le dialecte, la langue des jeunes, ... est autorisé. Le deadline est le vendredi 30 septembre 2022.

Appuyez ici pour voir les cinq images. Vous pouvez télécharger et imprimer ce fichier si vous le souhaitez.

Un jury d'experts sélectionne dix poèmes gagnants. Cinq poèmes viennent de la catégorie d'âge 18 à 25. Cinq poèmes appartiennent au groupe d'âge de 26 ans et plus.

Les dix poèmes gagnants seront inclus dans l'exposition 'Sprekend Floris'. Au vu que Jespers et ses contemporains ont commencé à travailler de manière créative avec le mot et la forme, vous le pouvez aussi. Seule règle: le résultat final doit tenir sur une feuille A4. Vous ne pouvez participer que sur cette plateforme (FAQ).

Tous les participants sont invités à l'exposition.

Participez-vous avant le 15 septembre ? Alors vous courez la chance de gagner un ticket duo pour les demi-finales du Championnat du Monde de Poésie Slam à Bruxelles fin septembre.


L'exposition Sprekend Floris

L'exposition Sprekend Floris (24.02.2023 – 16.04.2023) à Cera sera une anthologie de l'œuvre de l'artiste belge Floris Jespers (1889-1965) avec des œuvres d'art de Cera et des collections d'art de KBC.

Floris Jespers était un peintre passionné qui a produit une énorme quantité d'art à partir de sa jeunesse. Il passa sa vie principalement à Anvers, ainsi que sur la côte belge, dans les Ardennes, et séjourna quelques périodes en France et dans l'ancien Congo belge. La ville d'Anvers, la côte belge et surtout les voyages au Congo belge ont eu une influence importante sur son œuvre, aussi souvent louée que critiquée.

L'exposition réfléchit sur l'énorme diversité des styles et des différents médiums que le peintre a explorés pendant sa vie. Des textes et des mots sur l'artiste - de Floris lui-même et de ses contemporains - forment un fil conducteur tout au long de l'exposition. 

Avec Paul van Ostaijen, Paul Joostens, Oscar Jespers et Jef Van Hoof, Floris Jespers formait le groupe moderniste 'Bond Zonder Gezegeld Papier'. En tant que groupe, ils ont exploré un large éventail de formes d'art et ils ont enrichi le travail de chacun. Ils travaillaient aussi souvent ensemble. La couverture de la collection Het Sienjaal de van Ostaijen, par exemple, est une création de Jespers.

Une place particulière est réservée à l'art graphique du peintre. Jespers a réalisé d'innombrables eaux-fortes dans son œuvre et a illustré pour des poètes tels que Paul Van Ostaijen (1896-1928) et Gaston Burssens (1986-1965). Les dix poèmes gagnants du concours de poésie Scène Poétique, organisé par Creatief Schrijven en collaboration avec Cera, se voient attribuer une place dans l'exposition.

 

Avec près de 400.000 coopérateurs enthousiastes, Cera est la coopérative la plus impliquée et la plus chaleureuse de Belgique. Ensemble, nous accomplissons plus, nous partageons plus et nous investissons mieux : dans des initiatives qui font du bien et qui relient les gens, dans des projets qui profitent à chacun d'entre nous. Ensemble, nous prenons soin les uns des autres.


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs De winnende gedichten worden tentoongesteld tijdens de expo ‘Sprekend Floris’ georganiseerd door Cera. // Les poèmes gagnants seront exposés pendant l’expo ‘Sprekend Floris’ organisé par Cera.

Georganiseerd door Creatief Schrijven vzw en Cera // Creatief Schrijven vzw et Cera


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.