Schrijfwedstrijd "Esperanto"

Omschrijving

De Vlaamse Esperantobond vzw nodigt jongeren van 16 tot 26 jaar, die in Vlaanderen of Brussel wonen, uit om deel te nemen aan de Schrijfwedstrijd "Esperanto".

Er zijn 2 leeftijdscategorieën (leeftijd op de datum van 1 mei 2022):

16 t.e.m. 18 jaar
19 t.e.m. 26 jaar

De disciplines zijn als volgt:

 • gedicht
 • kortverhaal
 • spreekbeurt (of ook wel: voordracht, verhandeling, essay)

Regels

 1. Alle teksten zijn zelf geschreven en in het Nederlands. Je mag per categorie maximaal 3 teksten insturen.
 2. Het thema van de wedstrijd is "Esperanto". De taal moet dus een rol spelen in de ingestuurde teksten. Spreekbeurten lichten een bepaald aspect van de taal toe, dat jou interesseert.
 3. Gedichten zijn maximum 1 pagina A4 lang.
  Kortverhalen en spreekbeurten zijn maximum 4 pagina's A4 lang (lettergrootte 12, normale spatiëring).
 4. De teksten dienen te worden ingestuurd ten laatste 1 mei 2022 via e-mail naar: konkurso@esperanto.be. Elke tekst wordt ondertekend met een pseudoniem en in een afzonderlijk document meegestuurd als bijlage. In een apart document zet je je pseudoniem en daaronder de contactgegevens: echte naam, adres, geboortedatum en e-mailadres.
 5. De deelnemers geven de toestemming aan de Vlaamse Esperantobond vzw om de ingestuurde teksten te publiceren, uiteraard met gepaste naamsvermelding.
 6. Alle deelnemers worden, conform de eventuele Covid-maatregelen, uitgenodigd op de proclamatie van de wedstrijd in juli. (De datum volgt.)
Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Gratis deelname (1e prijs) of korting (2e en 3e prijs) voor het Esperanto-jongerencongres in Nederland, t.w.v. max. 250 euro; 2 dagen gratis Esperanto-beginnerscursus; boekje met bekroonde teksten; publicatie in het tijdschrift.

Georganiseerd door Vlaamse Esperantobond vzw