Tegenpool tot tegenstander

Omschrijving

Schrijf een tekst met als onderwerp ‘de rol van literatuur in tijden van nationalisme en extremisme’. Dat was de niet zo gemakkelijke opdracht van deze wedstrijd.

Twintig mensen klommen in de pen. Het Vermeylenfonds kroonde 'Beuk' van Hanneke Middelburg tot winnaar. De tekst verschijnt in het magazine DNG. 

 

Beuk

Denk aan een beuk.

Hoe stevig en diep de stam is geworteld.

Evenzo ferm en diep wortelen woorden zich onder onze hongerige huid.

Een honger naar poëticale erfenissen.

Nu. Vooral nu, in deze tijd waarin extremen en excessen luider schreeuwen dan ooit.

Open de mond! Schal het literaire tegengeluid!

Poëzie voedt, verrijkt en verruimt je geest.

Laat haar klinken in alle kleuren, in elke gedaante, in elke vorm.

Hecht de wonden met woorden die dwars ingaan tegen verdraaiing.

Wees meer dan een ervaring.

Ervaringen gaan voorbij, poëzie behoudt zijn zeggingskracht.

Dus: open de mond! Schal het literaire tegengeluid.

En als je het even niet meer weet: denk aan een beuk.

 

Hanneke Middelburg

 

 

Vermeylenfonds en Creatief Schrijven vzw slaan handen in elkaar

Het Vermeylenfonds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen zij diversiteit en pluralisme en willen zij burgers verbinden. Hun focus ligt daarbij op de sociale impact van taal.

Vier keer per jaar publiceren zij het magazine DNG. Sinds dit jaar verschijnt er hier vier keer per jaar een schrijfkans, die leidt tot publicatie van één tekst in hun magazine. De focus ligt telkens op een ander thema. Houd de kansen op deze site dus goed in de gaten!


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Publicatie in het DNG magazine van het Vermeylenfonds

Georganiseerd door Creatief Schrijven i.s.m het Vermeylenfonds


De wedstrijd is afgelopen. Je kan niet meer deelnemen.