Vensterverzen

Omschrijving

Dit is een schrijfwedstrijd specifiek voor bewoners van Vlaamse voorzieningen en dagcentra.

Voor het tweede jaar gaan Dito, Creatief Schrijven vzw en Curieus op zoek naar gedichten. Dit jaar over het onderwerp ‘jouw leukste dromen’. 

Dat doen we in het kader van 100in1DAY, een internationaal project dat in België gecoördineerd wordt door cultuurfabriek Curieus vzw. Op zaterdag 25 juni 2022 is het feest! Die dag overspoelen we Vlaanderen en Brussel met 100 creatieve en verbindende acties op 1 dag.

Say what?! 100 acties op 1 dag? Jazeker! Na eindeloze coronagolven is het tijd voor een vreugdegolf van formaat en deze wedstrijd is er één van!


Wat kun je winnen?

De hoofdprijs van deze wedstrijd bestaat uit prachtige vensterverzen. Een kunstenaar komt bij 4 voorzieningen langs om de gedichten op de op de ramen van de voorziening én huizen in de buurt te schilderen. Op zaterdag 25 juni krijgt dit alles een feestelijke apotheose met een buurtwandeling en een drankje samen met de buurtbewoners.

Niet gewonnen? Niet getreurd! Elke voorziening die deelneemt, is winnaar. Wie verzen inzendt, krijgt sowieso een leuk knutselpakket.

Nog niet overtuigd? De eerste 3 inzendingen per provincie krijgen een beetje extra hulp in de vorm van feedback van coach Barbara Van den Eynde. 

Hoe neem je deel? 

  1. Ben je bewoner van een voorziening of dagcentrum, surf dan naar dit formulier en meld je aan voor het online platform Inktvis. 

  2. Op het platform vind je de schrijfopdracht. Bekijk met de leefgroep de video van schrijfcoach Barbara. Het onderwerp is “Ik droomde dat …”.

  3. Maak maximum 10 verzen in groep of alleen met een max. van 60 woorden per vers.

  4. Je kan deelnemen vanaf 4 verzen per voorziening. Die zend je in via het platform. Je hebt de tijd tot en 10 mei.


Hulp nodig?

De regionale educatieve medewerker van Dito staat voor je klaar voor advies of hulp. 


Veel schrijfplezier!

 

Inktvis is een schrijf- en leesinitiatief van Dito vzw in samenwerking met Creatief Schrijven vzw, met steun van het Vlaams Fonds der Letteren. De gedichtenwedstrijd loopt in samenwerking met Curieus vzw.

Regels

1. Dit is een schrijfwedstrijd exclusief voor bewoners van residentiële voorzieningen of

dagcentra die door het VAPH erkend en/of gesubsidieerd worden. De doelgroep is

personen met een handicap of chronische ziekte.

Deze wedstrijd is een initiatief vanuit het schrijf- en leesproject Inktvis van Dito vzw en

Creatief Schrijven vzw. De wedstrijd kadert in het internationale project 100in1DAY: 100

verbindende burgerinitiatieven in 1 dag. Dit initiatief wordt in België gecoördineerd door

Curieus vzw.

2. Het thema is ‘Ik droomde dat…’ in de ruime betekenis van het woord. De opdracht is

een vers of zin en wordt door de schrijfcoach uitgelegd in een video. De vorm van de

tekst is vrij te kiezen.

3. Elke deelnemende voorziening krijgt 1 knutselpakket.  4 voorzieningen (1 per provincie*) kunnen de hoofdprijs winnen: de ‘vensterverzen’.

Afhankelijk van het aantal inzendingen worden minimum 10 ramen door illustratoren

beschilderd met de verzen. Dit zijn zowel enkele ramen van de voorzieningen als van de

buurtbewoners.

*De deelnemende provincies zijn Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-

Vlaanderen. Voorzieningen gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant en in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest kunnen deelnemen aan de wedstrijd, met enige uitzondering dat

zij geen kans kunnen maken op de hoofdprijs.

4. Deelname is mogelijk vanaf minimaal 4 verzen. Een voorziening mag zowel individuele

als groepsverzen insturen met een max. van 10 verzen met een max. van 60 woorden

per vers.

5. Bij plagiaat wordt de deelnemer onmiddellijk uitgesloten. De organisatoren dragen geen

enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de

inzender.

6. De eerste 3 deelnemende voorzieningen, verspreid over 1 per provincie, hebben recht

op een eenmalige feedback van de coach. Het gaat over inzendingen die binnenkomen

voor 15 april. De verbeterde versie komt in aanmerking voor de wedstrijd.


7. Kandidaten zenden uiterlijk 10 mei 2022 de tekst in op het Inktvis-platform (Canvas).


8. Een jury selecteert uit alle inzendingen 4 voorzieningen voor de vensterverzen op de

100in1DAY, op zaterdag 25 juni 2022.

9. De beslissing van de lezersjury is definitief. Er wordt hier niet verder over

gecommuniceerd met de deelnemers.

10. De winnende voorzieningen worden eind mei per e-mail verwittigd en gecontacteerd

door Dito vzw.

11. Elke deelnemer geeft door deelname Creatief Schrijven vzw, Dito vzw en Curieus vzw

de toestemming tot publicatie van teksten in tijdschriften met een artistieke strekking,

handboeken, op de website en sociale media van de organisaties en tot voordracht op

culturele evenementen. Alle gedichten zullen te lezen zijn op het online platform

Issuu.com, via een link die aan elke deelnemende voorziening wordt bezorgd.

12. De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd aan te passen of te

annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid

hieromtrent af.

13. Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht

om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de deelnemerslijst. Tegen deze

beslissing is geen beroep mogelijk.

Deadline

Afgelopen


Details

Prijs Prachtige vensterverzen

Georganiseerd door Dito, Creatief Schrijven vzw en Curieus


Genres