Afstand

Annemie Corens
3 okt. 2018 · 12 keer gelezen · 1 keer geliked

Wat ik ook zie

Wat ik ook doe

Wat ik ook hoor

En wat ik ook voel

Waar ik ook heen ga

En waar ik ook ben

Ik zoek altijd naar afstand

Weg van dat wat ik ken

 

Ik dacht ik wil weten

Wat doet het met mij

Als ik voor een tijdje

Uit mijn leven verdwijn

Zo ging ik naar het zuiden

Om ver weg te gaan

En ik hield van de afstand

Die er zo was ontstaan

 

Ik zoek altijd naar afstand

Ik lijk steeds op de vlucht

Dichtbij wordt beklemmend

Afstand geeft rust

 

Zo werd ik een vreemde

Die de taal niet begrijpt

Niet doet wat normaal is

Altijd anders mag zijn

Verlost van de druk

Te moeten zijn als iedereen

Keek ik vanop een afstand

Naar de dingen om me heen

 

Ik zoek altijd naar afstand

Ik lijk steeds op de vlucht

Dichtbij wordt beklemmend

Afstand geeft rust

 

Ik zag vrouwen eten koken voor de armsten

Ik zag een man die van afval bloemen maakt

Ik zag kinderen spelen en lachen

Ik sprak een man die zijn huis was kwijtgeraakt

Ik zag kerken openstaan voor iedereen

Ik zag mensen die proberen samen leven

Ik sprak een vrouw die haar zoon was vermoord

En ik zag mensen elkaar een toekomst geven

 

En door altijd op een afstand te blijven

Verwonderd over wat ik zag

Vond ik mijn weg als buitenstaander

En kwam misschien wel dichterbij

Dan ik dacht

 

Ik zoek altijd naar afstand

Ik lijk steeds op de vlucht

Dichtbij wordt beklemmend

Afstand geeft rust

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

Annemie Corens
3 okt. 2018 · 12 keer gelezen · 1 keer geliked