Handschrift

8 jul. 2020 · 49 keer gelezen · 4 keer geliket

Mijn handen hebben een geheugen,
ze weten hoe ge voelt.
Hoe ge u terugtrekt als ik ze plagend
onder uw trui schuif en ge siddert.
 
Hoe de spieren op uw bovenarmen 
zich spannen onder uw huid,
de stoppels van uw baard, de verwarring
van uw haar als de wind ermee speelt.
 
De beschutting van uw schouders
als een cocon rondom mij,
de warmte van uw lijf
veilig en tegelijk vrij.
 
Mijn handen hebben een geheugen,
ze raken u zo graag aan
om u op te slaan voor later,
wanneer ze u in woorden gieten.
 
Laat mij u beschrijven,
laat mij u letter voor letter neerpennen
en als ge helemaal uitgestrekt 
voor mij ligt, laat mij u dan eindelijk
lezen.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

8 jul. 2020 · 49 keer gelezen · 4 keer geliket