Lezen

De gekte, of associaties van neologismen, of de existentiële twijfel, of voor je het weet is hetzelfde toch weer anders

Lijnzaadlichaam veronderstellingskast     vitrinewaardig ontstopperaardigontmetselingsvernis beschavenis      opperlaafsel oculatiestofsok  We eten hondenlof en bedsteepannenkoeken           Witslecht zwartgeregend      Bijenkom vol lettergerei  Hoongehuil scheefgeschrei                onthutspot stampionnen gekscherend vlijerij            opendarmig bloezingsboek bloemfrezing vertoeverij  Veroccupeerd                        verkraaide domtoren            klutsgeest                                                je bent er geweest          irrigatieviolist                        orenspetter persinflatie zeegedijden                            uitgekeken uitgeweken vermaledijd vermaalemmerfeit  Vispookstompje            goestingbreker  Wenkenbrouwsel vergalzing verbruidegomd ontpopt uitgemomd verguisde fazant                  welgevallig afgezand  Leed aan overbeet                  geënt gemunt gekund            verarmen verbenen verstenen verledematen beredeneren  bereleren rationeel                verkeerde woorden                    teloren gaan telomeren          verteren ontleren                        ontleed vergeet                      ontketend bevrijd beleid                      in zekere zin ook                      gonzend ganzend    edelmannenstrijd                    elandtijd                                  eilandmijt  Overdoen                                    overjas                                  kruingewas                            struikgetui                                          van lieverlui                                  getuigt van vredespas                        en revolveroen                      wrokgeluid brokjesbehuizing  vooropgesteld verderopgeteld          de som der delen  Verfgeding                       ontsterveling                        bevingszin                vreemdsoortignijd          verzoetelging                  troethamering                  zoetwaternis                        forelbeding                            betekentis                             fluisterling                                         kort gading                      opheldering?  Vertedernijd                        vernedertijd                                attentie ferventie afasie vergetelheid  Tooitenstaf                           stiftentong                   tegengehoorgift              vermankastijd              permanderleed            verandersteeds                    palimpsest manifest              

Ype Schomar
0 0