Hardtwerk

DqM
7 jul. 2017 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

Allez bekijkt dat hier nu eens.

Dat hart van u.

Dat ligt godverdomme in frennen vaneen.

Maar allez.

Dat is nu toch geen gezicht.

Dat trekt toch op niks hoe uw hart erbij ligt.

En er is duchtig opgetrapt. Dat zie ik.

Precies of 't was nog nie genoeg dat het gebroken was.

Ge moet wat profijtiger zijn op uw hart.

Uw hart, dat moet ge nie zomaar aan iedereen blootstellen.

Laat staan dat ge het overal gaat insteken.

Zijt ge nu nog nie geleerd ?

Ge steekt het ergens in en ge krijgt het verinneweerd terug.

Da weet ge toch.

En wie kan het weer op de juiste plaats steken ?

Ja maar ja

En ge hebt al zo’n teer hart

En veel te vol

Uwe mond loopt er van over

En veel te vurig

Ik weet het

Gij kunt er ook niks aandoen

Maar gij verbrandt u nog eens aan uw eigen vuur.

Da zeg ik u.

Allez geeft mij stoffer en blik.

Dat ik uwen tikker bijeenveeg.

Dat ik het bijeenpuzzel en plak

’t zal ewa tijd kosten

Ge hebt het ver laten komen.

Doeme toch.

En wa plakt daar allemaal aan seg ?

Woorden.

Harde woorden. Nondedju.

Nie moeilijk dat ge er zo verfomfaaid bijloopt.

Nie moeilijk dat uw hart zo koud is

Ik zal wa moeten bijverwarmen.

Ik zeg het gelijk het is

Da gaat hier hard werken worden.

Krijgt die woorden der maar weer eens af.

Zo’n kleverig hart da gij hebt.

Zoudt gij eens nie ne keer goe blèten ?

Dat de grootste druk d'eraf is ?

 

Het is tegenwoordig nogal godgeklaagd met de harten van vandaag.

Dat kan ik u wel zeggen.

Efkes ter info : Een hart dient om te voelen

Te voelen. Hoort ge da ?

Maar dat weet precies niemand meer.

Voelen dat is er vandaag den dag nie meer bij

Daar hebben de mensen het te druk voor

drukdrukdruk

Als er woorden aan uw hart blijven plakken

Dan moeten die daar af.

Eerst moet ge ze durven voelen.

Goe voelen hoe zeer ze doen.

En dan wegspoelen

Eens ne keer goe blèten

Gelijk een klein kind

Nie zomaar eens een traantje wegpinken he

Of eens efkes vol schieten

Maar voluit gaan

’t zout voelen branden op uw gezicht

Dat moet ge doen.

Ge moet helemaal overlopen

Uw hart uitstorten

Uw eigenste zee produceren.

Ik kan het nie genoeg zeggen : ik ben ne voorstander van blèten.

Als ge blet dan spoelt uw verdriet weg.

Dat is bewezen.

En ge moet daar uwen tijd voor pakken.

 

Maar weet ge wat de mensen doen als er woorden aan hun hart plakken ?

Dan gaan ze in nen denktank zitten denken.

Dan gaan ze toerkes draaien in hunne kop

Nieuwe vertakkingen maken in hun hersenen.

En er dan van verschieten dat de Sinksenfoor dit jaar in hunne kop staat.

Hun verhaal blijven vertellen en vertellen en vertellen

En gelijk willen halen

En zeggen dat den andere ne klootzak is

En goei bewijsmateriaal hebben van zijn “klootzak zijn”

En van iedereen willen horen dat den andere ne klootzak is

En misschien is diene andere ne klootzak

Want ik kan u verzekeren dat er klootzakken bestaan.

Er zijn klootzakken

Die uw hart onderscheppen, het binnenstebuiten keren

En er dan ook nog eens op trappen om het vuur dat er in zit te doven.

Gewoon omdat ze nie kunnen uitstaan dat gij zo’n vlammend hart hebt

’t Is daarom dat ik u zeg : ge kunt zaken van ’t hart nie oplossen met uw verstand.

En ook al is er ne klootzak in ’t spel

En ook al hebt ge gelijk

Uw hart heeft daar niks aan

Voor waar ik zeg het u.

Dus toerkes gaan draaien in uw kop

Dat haalt niks uit.

Meer nog : ge wordt er zot van.

Maar ik snap wel dat mensen het doen.

Tristesse is nie zo sexy.

 

Als ge weent dan willen ze altijd weten waarom

Precies of ge moet u verantwoorden voor uw tranen

En als ge dan zegt waarom, dan zeggen ze “och trek het u nie aan”

Precies of gij hebt ervoor gekozen om het u aan te trekken

Precies of ge kunt het zomaar u ineens nie meer aantrekken.

Precies of zij hebben een gebruiksaanwijzing van hoe ge dat dan moet doen

Of ze zeggen “ tis het verdriet nie waard”

Dan vraag ik mij af wat is het verdriet dan wel waard sèg ?

Bestaat er misschien ne lijst ergens in Brussel waar allemaal redenen opstaan voor tristesse ?

En als uw verdriet er nie opstaat

Dan is het het verdriet nie waard

Dan moet ge maar stoppen

Of ge wordt er op gewezen dat er mensen zijn die het nog veel erger hebben dan u

Precies of er is een volgorde van belangrijkheid

Precies of het ene verdriet sluit het andere uit.

Ik kan daar iets van krijgen.

Tristesse dat is ne paria.

Ge zijt al triestig.

En dan moet ge het nog inhouden ook.

En niemand die bedenkt wat dat met ne mens zijn hart doet

O en soms wordt het wel normaal gevonden dat ge weent

Als er iemand dood is bijvoorbeeld

Of efkes bij liefdesverdriet

Maar het mag dan ook weer niet te lang duren of de goegemeente heeft schrik dat ge gaat afglijden

En iedereen gaat het onderwerp uit de weg

En de mensen gaan moeite doen om u op te vrolijken

Iedereen wil van alles met u gaan doen

En ge wordt meegepakt naar festiviteiten

Om daar schijnvrolijk te wezen

Zodat de mensen kunnen zeggen

Ze is er precies al over

Amai, ze is sterk

En dan zijn ze content

Want ze hebben u geholpen

En dat gij dan ’s avonds ligt te blèten in uw bed

Dat telt nie

Want dat ziet niemand

Wat een gedoe

En als ge nie meedoet met da spel en toch uw smart laat zien dan zijt ge nie goe bezig

En dan wordt ge vermeden

En dan zijt ge nie alleen triestig

Ge zijt ook nog eens eenzaam.

Ik weet nie wat dat is met verdriet

Waarom zegt nu nooit eens iemand : blèt maar eens goe, weet ge wa , Ik doe mee.

Want iedereen heeft toch zo zijn verdriet

Waarom zet nu eens niemand zijnen bleitsmoel op facebook en op zijne status : gaat kapot van verdriet ?

Hoeveel likes zou dat opleveren ?

Nee, het moet vooral plezant blijven

We moeten lachen want YOLO

En carpe diem en hakuna matata

Awel : ik protesteer, ik protesteer hard.

Er moet eerst geblet worden

En dan kunt ge weer lachen

Zo simpel is ’t.

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

DqM
7 jul. 2017 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket