Ik min je meer en meer

17 nov 2023 · 16 keer gelezen · 0 keer geliket

zijn je dagen eenzaam en vol leed, is heel de wereld voor jou kil en wreed

weet dan dat ik jou toch niet vergeet 

ik min je meer en meer

 

zijn je avonduren lang en koud en gaan er vrienden rond je in de fout

dan zou ‘k niet weten wat je tegenhoudt 

ik min je meer en meer

 

ik weet dat jij nog niet beslissen kan, je echt verbinden wil je niet

maar je stem verraadt zo nu en dan grote twijfel en stil verdriet

 

kon ik maar alles nog eens overdoen, dan was er niets wat ik niet zou doen 

om bij jou te zijn in elk seizoen en jou te minnen meer en meer

 

het stormt in mijn hart met windkracht tienn, maar ‘k heb me nooit zo goed gevoeld 

omdat mijn leven bruist als nooit voordien

de drive is lang nog niet bekoeld

 

‘k zou alles geven om je weer te zien, want ik zie je graag en bovendien

bij mij ben jij toch veilig en misschien min jij mij ook meer en meer

ik min je meer en meer

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

17 nov 2023 · 16 keer gelezen · 0 keer geliket