Kopken onder (lied)

DqM
3 mei 2016 · 7 keer gelezen · 1 keer geliket

Waart ge jong en onbezonnen

Zot en onbesuisd

Of waart gij ne macho

of zei uw lijf "dit is juist" ?

Vroeg iemand op nen dag

“René komt ge in ’t verzet?”

Zei ge dan direct “ja”

Of was’ t van woelen in uw bed ?

 

Toen ze u dan kwamen halen

In naam van ’t Derde Rijk

Hoe bleeft ge dan koelbloedig

En nam ge afscheid tegelijk ?

En als ge daar dan waart

Had ge dan constant schrik

Of hebt ge ook gelachen

Op een onbewaakt ogenblik ?

 

En toen ge daarna thuiskwam

En niemand u verstond

Gij ineens een and’re taal sprak

Hield ge daarom uwe mond ?

Of omdat ge ’t zwijgen gewoon waart

Of wist gij gewoon niet hoe

Of viel er niks meer te zeggen

Buiten : “een jeneverke is goe” ?

 

Er is hier geen refrein

Omdat het gewoon stil moet zijn

Hoogstens mogen buiten

De vogels nog wat fluiten…

 

 

 

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

DqM
3 mei 2016 · 7 keer gelezen · 1 keer geliket