mimiek

Wim V
28 okt. 2017 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked

wat het gelaat verraadt

als de vuist in een broekzak smelt

en de tong lam van twijfel is.

 

wat je zegt met wenkbrauwen en mondhoeken

als je de armen niet omhoog strekt en de kreet

niet volgt op een zege, als je je wil afwenden

maar het fatsoen dwingt je om te blijven.

 

wat je met geen zeven talen zegt maar

met een alfabet van honderd kleine spieren

als de mist naar de heupen stijgt

en je houdt de borst hoog.

 

en hoe ik stemloos en monddood

O zeg met lippen en te grote ogen

als je me met een bezoek verrast.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

Wim V
28 okt. 2017 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked