Moeder

4 mei 2021 · 12 keer gelezen · 0 keer geliket

Mijn gestolde, witte tranen 

Vallen in de koude zee

zij die het zien gebeuren weten niet

waarnaartoe te gaan


Ik probeer mij te herstellen

Met al ik in mij heb

Vermoeid en buiten adem

Mijn groene longen verschroeid


Ik houd het zeer niet buiten

Het tij keren lukt maar zoveel keer

Ik zie jullie staan en kijken

Straks ben ik niet meer

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

4 mei 2021 · 12 keer gelezen · 0 keer geliket