Twee vogels op hun kop

Dimitri Dendonder
3 apr. 2019 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked

 

een citroën

heb je het ook gezien

twee vogels op hun kop

 

ja op hun kop aan wenkbrauwen

is het te lezen dat het nieuws

 

belangrijk wil het zijn ik zoen

het is de wang de leegte heeft

 

een droge huid ik moet vooruit

doe nog een dag erbij het is

 

voor jou heb ik iets meegebracht

omdat noch jij noch ik een auto

 

hebben chot niet nodig in het echt

wordt er geraast het gaat

 

maar door hij zit erin het doosje

helemaal origineel een klein

 

beetje vergeeld is slechts het wit

in bad moet je nu eerst en dan

 

zullen we nergens heen niet eens

naar frankrijk rijden je zult zien

 

matchbox nummer éénenvijftig kijk

twee vogels op hun kop

het is een rode citroën

 

 

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem verder op weg.

Dimitri Dendonder
3 apr. 2019 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked