Welk dier ben ik?

27 mei 2014 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

welk dier ben ik

hier in het daglicht

in deze bui van felle regen

als ik schreeuw met luide longen in scheuren van de buik

welk dier ben ik

zonder tastzin in de vingers

het tintelen van ziekte

als ik schreeuw met fluitende longen en aangespannen huid

welk dier ik ben

zonder het grijpen

iets tijdelijk vast kunnen houden

welk dier heeft mijn ogen

er komt regen uit

het zal verdrinken in de kunst 

de kunst van het lange en brede verdriet

en als ik schreeuw door uren, mijn aansturen heen

op de daken van zweterige angst

welk dier ben ik dan?

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

27 mei 2014 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket