White wolf

Nele
4 nov. 2013 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked

"Ren, ren! Ze komen, ze komen!" Zalas kwam gillend uit het woud het kamp in gerend. "Ze komen! Ze komen!" gilde ze opnieuw. Het angszweet brak haar uit en ze begon te hyperventieleren. Waarom was ze zo bang? "Zalas! Kom tot je zelf! Wie komt eraan?!" Delpha, de leider van de stam, stond op. Iedereen verzamelde zich rond Zalas om te horen wat ze te zeggen had. "Zwarte wolven! Zwarte wolven!" Ze begon opnieuw te gillen en wurmde zich door de mensenmassa heen en vluchtte weg. Moeders namen hun kinderen haan de hand en mannen pakte hun bogen en speren. De angst hing in de lucht. "Black..." fluisterde de leider. De mannen omklemden hun wapen nog harder en moeders trokken hun kinderen bij hun gezel. Wat was er met de zwarte wolven en wie was Black? Ik wist wel dat stammen oppasten voor roofdieren, waaronder wolven, maar niet dat ze er zo bang voor waren.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem verder op weg.

Nele
4 nov. 2013 · 0 keer gelezen · 0 keer geliked