Tip van de week

06/01: 'Sessies I' van Erwin Evens

Dichter en schrijver Maarten Inghels verbindt met zijn laatste boek 'Contact' nieuwe poëzie, beeld en acties. Van 2016 tot 2018 was hij Stadsdichter van Antwerpen. Zijn gedichten verschenen als een tatoeage voor elf mensen ('Honger') en werden geplant in eetbare zaadjes ('Wanneer wij zomer zaaien in elkaar'). Met 'Volksbevraging' schreef hij een gedicht dat in 35 verzen evenveel vragen stelt aan de lezer over zijn of haar gemoed, geloof en cultuur. Met deze enquête vroeg Inghels de staat van de samenleving op en bracht hij de identiteit van de stadsbewoner in kaart.

Maarten Inghels tipt deze week 'Sessies I' van Erwin Evens

"Mijn tip van de week gaat naar de gedichten van Erwin Evens, en meer bepaald het gedicht ’Sessies 1’. Het is een gedicht waarin een dichter aan het woord wordt gelaten die op metafictionele wijze mijmert over het schrijven van een gedicht over een gefrustreerde taxichauffeur, om er dan achter te komen dat over dat onderwerp alles reeds gezegd, geschreven en zelfs verfilmd is. 

Een goede schrijver weet dat dit je niet mag tegenhouden. Het gaat erom hóe je over dat veelbesproken onderwerp reflecteert. En Erwin Evens doet dat op een bijzondere manier. De eerste en laatste strofe maken een mooie inhoudelijke kring, en daartussen drukt de dichter onopvallend enkele toetsen in door onder andere enkele namen te laten vallen en zie je plots overal de verbanden. Of om het met de slotregels te zeggen:

‘de patronen die ik in de werkelijkheid
meen te zien, worden vager’. 

Ik houd wel van dit soort ‘praatgedichten’ waarin de verteller (net als de vermelde Travis Bicle uit Taxi Driver!) zijn gedachten de vrije loop laat gaan, zonder uitleggerig te worden en zonder in nietszeggendheden te vervallen, maar een dichter blijkt te zijn die ons de patronen in de werkelijkheid aanduidt.

Ik wil meer van deze dichter lezen!"

 

foto: Dries Segers