Tip van de week

06/04: ‘Dochter van’ van Birgit Mellebeek

Gert-Jan van den Bemd is schrijver, kunstenaar en redacteur bij REALmag, een magazine over identiteit, kunst en wetenschap. In mei verschijnt zijn derde roman, 'Branco & Julia', over een oudere handelaar in kunst en curiosa en een jonge kunstenares. Beiden kopen los van elkaar oude foto’s op de Feira da Ladra, de rommelmarkt van Lissabon. Branco ziet ze als inspiratiebron voor een roman die hij wil gaan schrijven, Julia wil de foto’s gebruiken als uitgangsmateriaal voor haar schilderijen. Hun gedeelde bezit leidt noodgedwongen tot een gezamenlijke speurtocht naar de Atlantische kust van Frankrijk, naar de herkomst van de foto's en de vrouw die erop staat afgebeeld. Maar de reis geeft bovenal inzicht in hun eigen leven.

Gert-Jan van den Bemd tipt deze week het flitsverhaal ‘Dochter van van Birgit Mellebeek.

"Een zeer beknopte vertelling, maar wat voor één! Een dochter wordt geplaagd door af en toe opspelende koortsblaren. Die heeft ze van haar vader, beweert de vader. Zijn kribbige waarschuwing echoot na. Of, zoals Birgit het prachtig verwoordt:

"Een korte kijver was hij: een of twee zinnen, afgetopt met enkele dagen zwijgen."

Alleen al van die woordkeus en alliteratie word ik enthousiast. De schrijfster zelf ook, vermoed ik, want het schrijfplezier spat van haar woorden.

Net als haar vader - laat ik aannemen dat het verhaal autobiografisch is - heeft Birgit weinig woorden nodig om haar boodschap over te brengen. Zelfs meer dan dat, want na het lezen van ‘Dochter van’ werkt de vertelling door. Ik wil meer weten over de vertelster, het gezin en de omstandigheden waarin ze opgroeide. Ik wil meer weten over de band tussen vader en dochter. Die was goed, wordt in de laatste passage gesuggereerd, maar dat werd nooit uitgesproken. Show, don’t tell, maar dan in het echte leven. Knap gedaan.

En ‘Dochter van’ is geen toevalstreffer. Ga maar eens kijken op haar profiel. Birgit Mellebeek kan écht schrijven."

 

 

Gepubliceerd op

6 apr. 2022