Tip van de week

28/04: Superman van Ingemar Spelmans

Joris Denoo publiceerde onlangs ‘Upperdog’, ‘Verlichte gedichten’  en ‘Zwaartekracht’. Hij is voor de tweede keer curator van de poëziewedstrijd A-Z. De stad Torhout verkoos hem onlangs als eerste stadsdichter voor de periode 2021-2022. Hij won de 5-jaarlijkse Gezelle Poëzieprijs, theaterschrijfprijzen en een essayprijs van de KANTL, naast diverse andere onderscheidingen. Kort proza en korte verhalen zijn z’n ding.

Joris Denoo tipt deze week 'Superman' van Ingemar Spelmans

"De beknopte tekst ‘Superman’ van Ingemar Spelmans raakt me in zijn dagdagelijkse doodgewoonheid, visueel en auditief. Maar wat is zo gewoon als de dood? De winkelbediende gelijkt namelijk op een wereldbekende Ethiopische langeafstandsloper. Hij zegt ‘super’ (spreek uit: ‘soeper’) bij elke geslaagde ‘plastic’ betaalactie van een klant. De minzame man bekroont ettelijke keren per dag de alledaagsheid met een letterlijk superlatief, het kortst mogelijke. Aldus zendt hij elke klant tevreden huiswaarts.

De tekst doet me denken aan een van mijn eigen miljarden flarden, waar ik god tegenkom, in een lijnbus in doodgewoon Diksmuide. Hij vertelt me ongevraagd dat hij voor zijn pensionering magazijnier was, in het doodgewone Roeselare. Nu neemt hij elke dag een bus naar een andere bestemming om van wisselende landschappen te genieten. Meer niet. Hij gelijkt op eender welke man na zijn pensionering. Zo doodgewoon. Maar wat is zo gewoon als de dood? Zo super."