AFSPRAAK MET…

Suzette
27 feb. 2021 · 14 keer gelezen · 0 keer geliket

Een man (A) van middelbare leeftijd komt aangejogd . Hij hijgt heel erg en pakt naar zijn borst en zet zich op het bankje. Het is vroeg in de ochtend, er is nog weinig beweging in het park. Of is er toch nog iemand?

A            Hijgt en kreunt 

B            Manman,  dat klinkt niet goed! (praat erg beschaafd)

A            Jesus! Ge doet me verschieten!  Ben ik blij dat gij hier ook zijt, ik dacht effe dat ik hier alleen was

B            Eigenlijk is een mens nooit alleen…

A            Zoude gij  voor mij naar de 112 kunnen bellen want ik voel me niet heel goed en ik heb geen gsm bij…

B            Dan moet u mij verontschuldigen, want ik ben niet in het bezit van dergelijke toestellen…

A            Kunt  ge dan misschien ‘ergens’ hulp gaan halen, ik voel me echt niet goed…

B            Waar zou ik op dit onchristelijk uur hulp moeten vinden? Trouwens, het feit dat ik hier ben, zal u helpen…

A            Bent u dokter? God zij dank…ik denk dat het mijn hart is, ik heb zo’n druk…

B            Neen, geen dokter…Daar zou u trouwens op dit punt niet veel meer aan hebben

A            Meent ge dat nu? Wat scheelt er eigenlijk met u?

B            Met mij scheelt er niks, met u daarentegen… Hoe oud bent u eigenlijk?

A            65, waarom?

B            En u dacht, laat ik eens wat aan mijn conditie doen…?

A            Is daar wat mis mee misschien?

B            U merkt toch zelf ook wel dat daar wel degelijk iets mis mee is!

A            Maar wat bedoelt u?

B            Wat ik zeg, zo, ondoordacht beginnen joggen is voor een man van uw leeftijd, onverantwoord! Toch?

A            Man, zit daar niet zo te prediken! Haal hulp alstublieft!

B            En dan ook nog op een moment dat het erg onwaarschijnlijk is dat u iemand zal tegenkomen die u kan helpen… ttt

A            Ik ga zelf wel…Auw…staat op maar valt dadelijk weer neer

B            Komkom, geen domme dingen doen, daar is het te laat voor…

A            Maar wie zijt gij eigenlijk? Wat doet ge hier op dit uur?

B            Laat ons zeggen dat ik hier ben voor u…

A            Voor mij? Hoe wist ge dat ik hier zou zijn?

B            Intuïtie?

A            Maar waarom helpt ge me dan niet?

B            Maar, dat doe ik wél, mijn vriend

A            Vriend?  Ik ken u niet eens!

B            Maar ik ken u beter dan u kan vermoeden … bijna beter dan dat ik mezelf ken…

A            Ge spreekt in raadsels man!

B            Ik heb al een tijdje een oogje op u!

A            Meent ge dat nu? Ik lig hier te creveren en gij gaat me zitten opvrijen of wat?

B            Oh neen, sorry, u begrijpt me verkeerd! Niet zo’n oogje! Moeilijk uit te leggen…

A            Oh man, ik heb verschrikkelijk veel pijn op mijn borst…als u niets doet…

B            Ik doe alles wat in mijn macht is om uw pijn te verzachten, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor u.

A            U schijnt hier een macaber genoegen in te scheppen!

B            Laat ons zeggen dat het bij de job hoort…

A            auwauw

B            Kom leg uw hoofd op mijn schoot

A            man kreunt en legt zich neer

B            Mooi zo, zo moeilijk was dat niet…luister naar het ontwaken van de dag, uw laatste dag

A            Neen, ik …

B            Geef u over…het is mooi geweest…misschien niet zo lang als u had gehoopt maar het bobijntje waar u mee geboren bent is volledig afgerold…

A            kreunt

B            SStt, stil maar, het is zo voorbij, vecht niet meer…

A            doodsreutel

B            Laat de rest nu maar aan mij over…

…           naderende voetstappen

C            Meneer, meneer, gaat het met u? Oh mijn god, die man is dood…

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

Suzette
27 feb. 2021 · 14 keer gelezen · 0 keer geliket