Blaadje blad

29 okt 2015 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket

Blaadje blad

val valler
doorheen

het ijle aller
stijg nimmer

weder

neder neer 

blad blaadje

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

29 okt 2015 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket