Dagen zonder (lied)

DqM
17 feb. 2016 · 0 keer gelezen · 1 keer geliket

O al die dagen zonder vlees

Ik vrees dat ik er echt niet tegen kan

Zonder uw lijf en leden ben ik hopeloos

Ik word er wild en onnozel van

 

O ik wil u degusteren u consumeren

En hard en zacht in u bijten

Ik wil uw vel onverhuld betasten

Dat zijn gewoon de blote feiten

 

Moeder aarde wordt te warm zegt gij

Maar gij snapt mijn punt niet precies

Uw lijf is mijn chauffage

‘t Is dat ik zonder uw warmte bevries

 

Ik sterf van de honger naar uw huid

Red mij red mij opdat ik genees

Och ik pleit schuldig mijn lief

Ik heb een zwak voor uw vlees

 

 

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

DqM
17 feb. 2016 · 0 keer gelezen · 1 keer geliket