Een requiem voor de poëzie?

21 mrt. 2016 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

Maarten Goethals schreeuwt het graag van de daken. Dat leverde de fraaie debuutbundel 'Hees' op. Maar vandaag helaas ook het minder lyrische opiniestuk 'Een requiem voor de poëzie' (De Standaard, 21 maart 2016). Goethals is even pathetisch als de dichters die hij ten grave draagt. Poëzie kampt inderdaad met een imagoprobleem. Het maatschappelijk draagvlak is beperkt en de promotie stelt weinig voor. Maar wie beweert dat de dichtkunst in staat van ontbinding verkeert, weet niet waarover hij schijft. De muze is nog altijd even gul als vroeger: het internet zindert van de creativiteit.

Maarten Goethals zou zich beter in de luwte wijden aan een nieuwe bundel in plaats van zijn collega-dichters te schofferen. Ik kijk al uit naar het vervolg van 'Hees'. In versvorm, liefst. Laat de polemiek maar over aan professionals als Jeroen Brouwers.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

21 mrt. 2016 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket