entzauberung der welt

3 sep. 2023 · 11 keer gelezen · 1 keer geliket

na het kneden afdalen 

geveinsd leven in klei blazen 

droogte hardt de hele rotzooi


getooid met uitgestorven beestenveren 

achterblijven in lamlendig gensterlicht 

een afgedaalde rotswandtaal spreken

het allerlaatste wereldgezicht vertrekt


van jagers-verzamelaars tot belagers-veroveraars

vragers-bedelaars knagers-moordenaars

dragers-tovenaars lager en lager laag na laag

bewaren wat rest na jaren van ravage in kleine kamers 


spreuken sluiten deuren wachten 

tot iemand opendoet en zegt je was

jij tovenaar in onttoverde wereld


in alle talen zingen over mensen hier en dieren daar 

de aarde als afgod ringen in bevend schrikkeljaar 

toon meer dan goden je wil leven je wil doden 

draag water naar mond verdrink laatste woorden


gif drijft tussen klanken er komt niemand meer

hoogsten bedanken vraagt een wonder keer op keer 


was maan met tong en schuim

maai nacht met sikkel en kracht zing 

terwijl wolken schuiven huiver niet 

als je in alle talen meezingt over mensen

hier en dieren daar want ook de zon wil haar deel

kijken als iemand opdoemt en zegt 

je was in onttoverde wereld

zo aanwezig weg

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

3 sep. 2023 · 11 keer gelezen · 1 keer geliket