Renovatie

27 okt 2022 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket

Letters

   beitelen

   hameren

   schilderen

   schuren

 

Woorden

   behangen hiaten

 

Zinnen

voorspellen wolken die          samenklitten in de ijzige kou

 

Wanneer het begint te miezeren en bakstenen hagelt

geef ik me over aan mijn keldergathumeur

tot het licht weer verlicht

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

27 okt 2022 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket